Hội nghị đánh giá tác động của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

02/01/2019

Sáng ngày 28/12/2018, Sở KH&CN Vĩnh Phúc tổ chức “Hội nghị đánh giá tác động của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Kim Tuấn - Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì hội nghị; đại diện các phòng QLKH&CN cơ sở, Phòng Quản lý chuyên ngành; đại diện các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức KH&CN công lập hay đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động KH&CN đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ngành KH&CN nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của đất nước. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có trên 600 tổ chức KH&CN công lập, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc có 24 tổ chức KH&CN công lập. Việc rà soát, đổi mới, quy hoạch lại hệ thống các tổ chức KH&CN đang là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, và xa hơn nữa là nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện kế hoạch nói trên, Sở KH&CN Vĩnh Phúc, phối hợp với Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ đã tiến hành phân tích, tổng hợp và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, Sở KH&CN tiến hành “Hội nghị đánh giá tác động của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” để các nhà quản lý và các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh cùng trao đổi, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Sinh - Trưởng Phòng QLKH&CN cơ sở đã đọc báo cáo tổng kết công tác đánh giá hoạt động của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc một số năm gần đây. Báo cáo chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của các tổ chức và những vấn đề có thể cải thiện được nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đó và đóng góp tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, có một số vấn đề mà các tổ chức KH&CN cần thực hiện ngay trong giai đoạn hiện nay như: Cần điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cho sát với khả năng hoạt động thực tiễn của các tổ chức hơn; các định hướng phát triển cần đi vào các mũi nhọn trên cơ sở phân tích so sánh lợi thế vùng miền và các điều kiện khác; các tổ chức cần có chiến lược khuyến khích bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời cũng cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các tổ chức; xem xét lại cách thức thống kê và phân loại các nguồn thu của các tổ chức để nhìn nhận chính xác hơn về khả năng thu hút các nguồn tài chính của tổ chức, đồng thời không bị thất thoát nguồn thu của ngân sách địa phương. Trên thực tế, dữ liệu về tài chính của một số tổ chức không muốn thể hiện nguồn thu từ dịch vụ nhưng thực tế họ vẫn cung cấp các dịch vụ và các sản phẩm ra thị trường. Điều đó làm cho tính minh bạch, tính giải trình bị giảm đáng kể; các tổ chức hoạt động chưa thật sự tốt, cần thu thập thêm thông tin chi tiết và làm rõ thêm về kết quả hoạt động để có đánh giá chính xác hơn về tổ chức.

Qua thảo luận, nhiều đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực thi nhiệm vụ của các tổ chức KH&CN; nêu ra những khó khăn và vướng mắc trong quá trình hoạt động như: Các tổ chức đều có ít kinh nghiệm trong bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhiều kết quả của các tổ chức đều không có chứng nhận quyền SHTT đối với các kết quả về công nghệ, do đó đã bỏ lỡ các cơ hội để phát triển và giúp thương mại hoá những sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị. Hầu hết các tổ chức có quy mô nhỏ và khó khăn trong vấn đề tài chính, do được đầu tư kinh phí hoạt động khá manh mún, các tổ chức lại hoạt động khá riêng rẽ, không có sự phối hợp và gắn kết với nhau, việc phối hợp hoạt động giữa các tổ chức với các doanh nghiệp còn hạn chế, do đó ảnh hưởng tới năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong việc tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Kim Tuấn, chủ trì hội nghị đã kết luận: Trên cơ sở kết quả đánh giá ban đầu đã trình bày trong báo cáo, các tổ chức cần tập trung vào việc tạo ra giá trị kinh tế, tăng doanh thu và quản lý chi phí hơn là nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới cho doanh nghiệp; các tổ chức bị hạn chế về kinh nghiệm quản trị SHTT thì cần được hướng dẫn và hỗ trợ để đạt được giá trị cao trong quá trình phát triển, cải tiến công nghệ, bảo hộ quyền SHTT. Cần thực hiện thường xuyên một quy trình đánh giá chi tiết về hoạt động của các tổ chức. Thực hiện quy trình này để thừa nhận kết quả hoạt động, để giải trình về mức độ thành công của các tổ chức đối với cơ quan quản lý, đầu tư và để bản thân các tổ chức có sự nhìn nhận lại về những kết quả đã đạt được, từ đó nhận diện những vấn đề cần cải thiện trong hoạt động của mình. Đánh giá hoạt động chính là cơ hội để tổ chức liên tục cải tiến sự quản lý của chính tổ chức, đồng thời cung cấp dữ liệu để cơ quan quản lý cấp cao hơn đánh giá tình hình quản lý các tổ chức.

Phùng Vân

Các tin đã đưa ngày: