Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, SHCN trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức

12/10/2018

Thực hiện Kế hoạch thanh tra KHCN năm 2018, ngày 12/07/2018 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-SKHCN về việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp (SHCN) trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, do Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Chi cục TCĐLCL, Phòng quản lý chuyên ngành tiến hành.

Sau một thời gian thực hiện, Đoàn đã thanh tra trực tiếp tại 35 cơ sở chế tác, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Nội dung thanh tra chủ yếu tập trung vào việc xem xét thực hiện pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, SHCN trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Kết quả thanh tra cho thấy:

Về chấp hành pháp luật về đo lường: Các cơ sở kinh doanh vàng bạc trang sức, mỹ nghệ sử dụng tổng số 41 cân điện tử các loại, xuất sứ từ Nhật, Đức, Đài Loan... Các phương tiện đo lường đã được các cơ sở kinh doanh tổ chức kiểm định, chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực, tem kiểm định, niêm phong chì còn nguyên vẹn. Các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ được kiểm tra xác suất 278 sản phẩm kết quả sai số đo lường trong giới hạn cho pháp.

Về chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng: Các đơn vị gia công, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ đã thực hiện và duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm đã công bố, nội dung bản công bố, phương thức công bố căn cứ quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, một số đơn vị  chưa thực hiện việc thử nghiệm chất lượng sản phẩm và lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã được công bố. Hiện nay, việc công bố chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp, vàng trang sức mỹ nghệ chỉ đạt 24k (tương đương 999) nhưng một số doanh nghiệp vẫn ghi nhãn sản phẩm đạt 9999 gây hiểu nhầm cho khách hàng

Về chấp hành về ghi nhãn hàng hóa: Các doanh nghiệp  kinh doanh, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ đã thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa và Thông tư 22/2013/BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc việc ghi nhãn về tuổi vàng, khối lượng theo đúng quy định.

Về chấp hành pháp luật về SHCN: Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đã từng bước nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ tài sản vô hình trong sản xuất kinh doanh và đã chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Đã có 25 doanh nghiệp  làm thủ tục đăng ký bảo hộ 36 nhãn hiệu, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 32 nhãn hiệu. Viêc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đã góp phần bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, giữ chữ tín đối với khách hàng.

Về xử lý vi phạm hành chính: Thanh tra Sở xử phạt hành chính 01 cơ sở về ghi nhãn hàng hóa, với tổng số tiền là 2 triệu đồng. Cơ sở đã chấp hành nộp Kho bạc NN, và khắc phục về ghi nhãn.

          Để công tác quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, SHCN đối với hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, cần tập trung vào một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, Chi cục TCĐLCL chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức mở lớp tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ để tạo điều kiện giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Thứ hai, hàng năm, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng, thực hiện kế hoạch thực hiện thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ; tăng cường lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng; xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm hành chính về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ ba, đối với các doanh nghiệp chế tác, kinh doanh vàng trang sức: Thực hiện trách nhiệm kiểm định phương tiện đo định kỳ hàng năm theo quy định, đảm bảo phương tiện đo và giới hạn sai số cho phép theo quy định của pháp luật. Đảm bảo chất lượng, khối lượng vàng trang sức theo nội dung hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng; kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố; ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Tích cực, chủ động trong việc thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp; phòng ngừa, ngăn chặn hàng nhái, hàng giả xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp./.

Nguyễn Viết Nhi 

Các tin đã đưa ngày: