Nghiên cứu xây dựng WebGIS thông tin dữ liệu bản đồ chất lượng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

27/06/2018

WebGIS là hệ thống thông tin địa lý được phân bố thông qua hệ thống mạng máy tính phục vụ cho việc thống nhất, phổ biến, giao tiếp với các thông tin địa lý được hiển thị trên World Wide. WebGIS là xu hướng phổ biến thông tin mạnh mẽ trên internet không chỉ dưới góc độ thông tin thuộc tính thuần tuý mà nó kết hợp được với thông tin không gian hữu ích cho người sử dụng. WebGIS được xem là một hệ thống thông tin địa lý được phân bố qua các môi trường mạng máy tính để tích hợp, phân phối và truyền tải thông tin địa lý trực tuyến thông qua internet. Người dùng internet có thể truy cập đến từng ứng dụng của GIS mà không phải mua phần mềm. Ngoài ra, WebGIS còn cho phép thêm các chức năng của GIS trong các ứng dụng về quản lý, tra cứu thông tin...của giao thông, du lịch, hành chính, nông nghiệp, môi trường...Tiếp cận công nghệ WebGIS phù hợp là yếu tố quan trọng để xây dựng một WebGIS hoàn chỉnh và có khả năng đáp ứng phát triển trong tương lai.

Cùng với sự bùng nổ của internet, GIS cũng đã phát triển mạnh mẽ từ các ứng dụng GIS destop trên máy tính bàn thì nay chuyển sang hoạt động trong môi trường mạng trực tuyến, đó chính là WebGIS. Thông qua nguồn dữ liệu và các chức năng của GIS thì công nghệ WebGIS sẽ là một giải pháp hữu hiệu để truyền tải thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp đến mọi người. Do vậy, việc sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mang đến nhiều thuận lợi. Xuất phát từ thực tế đó, Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp thực hiện đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng WebGIS thông tin dữ liệu bản đồ chất lượng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc". Đề tài được thực hiện trong 2 năm từ tháng 01/2017 - 12/2018. Mục tiêu của đề tài là xây dựng được trang WebGIS thể hiện các lớp dữ liệu thông tin về các chỉ tiêu thổ nhưỡng cho từng loại đất của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trang web có giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho từng huyện trong toàn tỉnh.

Trong năm 2017, đề tài đã hoàn thành xong các hạng mục đề ra như:

Tiến hành điều tra, khảo sát thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và các mẫu đất trên địa bàn 09 huyện, thành phố. Toàn bộ diện tích đất điều tra của tỉnh đuợc phân vào 6 nhóm chính (đất phù sa - ký hiệu là FL, đất Glây chua - ký hiệu GLc, đất cát C, đất loang lỗ L, đất xám X, đất tầng mỏng E) và chia thành 12 đơn vị đất cấp II và 47 đơn vị đất cấp III. Đề tài đã lấy mẫu đất của các loại đất ở từng huyện để phân tích bổ sung số liệu; tại mỗi huyện, mỗi loại đất lấy 1 - 2 mẫu để phân tích, tổng số mẫu phân tích là 54 mẫu. Trên cơ sở phân tích được chỉ tiêu của từng loại đất, đề tài tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ chất lượng đất nông nghiệp trên phần mềm Mapinfo, sau đó dùng phần mềm FME để chuyển đổi dữ liệu về định dạng chuẩn .shape file để đưa vào hệ quản trị CSDL postgre SQL và postGIS.

Đề tài đã xây dựng được hệ thống WebGIS bản đồ chất lượng đất nông nghiệp huyện Bình Xuyên trực tuyến có bộ CSDL được xây dựng bao gồm dữ liệu thuộc tính và không gian lưu trong hệ quản trị CSDL. Xây dựng được bản demo trang web huyện Bình Xuyên viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP, theo mô hình MVC và có giao diện gồm 5 menu chức năng chính, phù hợp với các loại thiết bị di động và máy tính để bàn. Hiện tại, trang web được Trung tâm quản trị và cập nhật nội dung, người dân có thể tham khảo các thông tin chất lượng đất nông nghiệp, đối chiếu với yêu cầu sinh thái của loài cây để đưa ra quyết định lựa chọn cây trồng phù hợp. Năm 2018, đề tài tiếp tục tiến hành xây dựng bản đồ đất nông nghiệp cho các huyện còn lại để hoàn thiện hệ thống WebGIS quản lý thông tin dữ liệu bản đề chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống WebGIS bản đồ chất lượng đất nông nghiệp huyện Bình Xuyên trực tuyến
 

Được biết, tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước có rất ít WebGIS về chất lượng đất nông nghiệp. Hiện tại, Vĩnh Phúc mới chỉ có Hệ thống WebGIS toàn tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ truy cập http://webgis.vinhphuc.gov.vn, có chức năng cho phép người dùng khai thác thông tin trực tiếp từ các bản đồ chuyên đề, cho phép người dùng tra cứu các bản đồ chuyên đề, cây danh mục chuyên đề, danh mục dữ liệu,... nhằm mục đích công khai hóa dữ liệu tại cơ sở dữ liệu trung tâm của hệ thống cơ sở dữ liệu GIS toàn tỉnh.

Phùng Vân

Các tin đã đưa ngày: