Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vay vốn từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

25/06/2018

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể: Đóng góp khoảng 10% GDP của tỉnh (của cả nước khoảng 35%), 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội (của cả nước là khoảng 30%). Kết quả thu nộp ngân sách Nhà nước hàng năm chiếm gần 4% tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, các DNNVV đã và đang đối mặt với nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến hiệu quả, sức cạnh tranh như: Quy mô vốn nhỏ, khả năng tiếp cận vốn yếu; trang thiết bị, công nghệ lạc hậu; chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý còn yếu kém. Hiện nay, máy móc, thiết bị đang được sử dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam chỉ có 10% hiện đại, 38% trung bình và 52% là lạc hậu và rất lạc hậu; tỷ lệ sử dụng công nghệ cao mới chỉ có 2% (trong khi đó ở Thái Lan tỷ lệ đó là 31%, Malaysia: 51% và Singapore: 73%). Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cho đổi mới công nghệ rất thấp, chỉ khoảng 0,2% đến 0,3% tổng doanh thu.

Để đảm bảo các DNNVV phát triển ổn định và lâu dài, tỉnh cần phải có cơ chế, chính sách định hướng, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Từ định hướng ngành nghề kinh doanh phù hợp đến việc định hướng phát triển theo ngành cho doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc quản lý và có chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV hiệu quả, nhất là các chính sách hỗ trợ về tài chính - tín dụng. Từ thực tế như vậy, năm 2017 nhóm nghiên cứu thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vay vốn từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh xây dựng hồ sơ vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh phúc hỗ trợ vay vốn đổi mới dây chuyền công nghệ thiết bị Nhà máy Gạch không nung Tam Phúc. Ảnh: Phùng Vân

Năm 2008 Quỹ phát triển KH&CN Vĩnh Phúc ra đời, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, tổng số dự án được thẩm định và giải ngân mới được 31 dự án, trung bình gần 3,5 dự án/năm với tổng kinh phí của 31 dự án được giải ngân là gần 65 tỷ đồng, trung bình mỗi dự án được vay khoảng 2 đến 2,5 tỷ đồng. Đây là con số vô cùng hạn chế đối với nhu cầu đổi mới công nghệ của các DNNVV trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình hoạt động, Quỹ vẫn tồn tại một số hạn chế như: Quỹ thiếu các nội dung và kinh phí cho các chức năng tài trợ, hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ; văn phòng Quỹ hoạt động hiệu quả chưa cao; tỷ lệ đầu tư cho Quỹ còn nhỏ bé, chưa thu hút được các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư cho KH&CN; quy trình thẩm định hồ sơ còn rườm rà, phức tạp, phải trải qua nhiều khâu, nhiều quy trình, thời gian kiểm tra hoàn thiện thẩm định hồ sơ kéo dài từ 60 - 90 ngày nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của các dự án KH&CN; công tác tuyên truyền và hướng dẫn vay vốn của Quỹ chưa đạt yêu cầu đề ra; số lượng dự án vay vốn ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN còn ít, quy mô dự án còn nhỏ bé.

Để phát huy kết quả hoạt động của Quỹ, hiệu quả vốn đầu tư tại doanh nghiệp vay vốn và khắc phục các hạn chế tồn tại như đã phân tích ở trên, nhóm nghiên cứu đề tài đề xuất một số giải pháp như sau:

Xây dựng cơ chế hoạt động về các quy định về quản lý, hàng năm Quỹ cần có hoạt động tổng kết, đánh giá các kết quả hoạt động trong năm để cập nhật, bổ sung kịp thời, nhằm thực hiện các nhiệm vụ và chức năng được giao một cách đầy đủ và hiệu quả, đồng thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

Cơ quan điều hành cần phối hợp chặt chẽ với ngân hàng ủy thác cải tiến và nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn xây dựng hồ sơ vay vốn, đặc biệt là phần xây dựng dự án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, giảm thời gian thẩm định, thẩm tra dự án. Huy động các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tài trợ, cho vay thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cán bộ Quỹ cần phải nâng cao trình độ để thẩm định dự án của doanh nghiệp, tránh cho vay dàn trải, không đúng đối tượng, mục đích và đảm bảo việc đánh giá, thẩm định dự án cho vay vốn có chất lượng và hiệu quả cao. Chủ động hợp tác với các cơ quan liên quan, các đơn vị truyền thồng để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Quỹ, giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tiếp cận được các nguồn vốn tài trợ, cho vay của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc.

  BT. Nguyễn Văn Công

Các tin đã đưa ngày: