Tăng cường công tác quản lý phương tiện đo tại các cơ sở kinh doanh mua bán điện năng trên địa bàn tỉnh

23/05/2018

Công tơ điện hay còn được gọi là đồng hồ đo điện là thiết bị thống kê điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện lắp đặt phía sau công tơ điện trên cùng đường dây tải điện. Có các loại công tơ điện như công tơ điện 1 pha 2 dây, công tơ điện 3 pha, hoặc chia theo kiểu đo như công tơ điện tử, công tơ điện cơ. Theo quy định của Luật Đo lường, Thông tư 23/2013/TT - BKHCN, công tơ điện là phương tiện đo lường thuộc diện phải quản lý, việc sản xuất hay nhập khẩu phải được Tổng cục TCĐLCL - Bộ KH&CN phê duyệt mẫu, và phải được kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ khi đưa vào sử dụng.

Theo quy định của Luật Điện lực (2004), nguyên tắc hoạt động của thị trường điện lực phải bảo đảm công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử giữa các đối tượng tham gia thị trường điện lực. Do vậy, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngoài Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, còn nhiều đơn vị tham gia kinh doanh, mua bán điện năng như hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Các doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ điện năng có trách nhiệm đầu tư, lắp đặt toàn đồng hồ đo điện cho khách hàng; thực hiện kiểm định ban đầu, định kỳ và kiểm định sau sửa chữa, kịp thời thay thế công tơ điện cháy, hỏng để đảm bảo việc đo đếm điện năng chính xác, khách quan. Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với công tơ điện 1 pha là 5 năm/lần; 3 pha là 2 năm/lần.

Các hành vi vi phạm như: Sử dụng các đồng hồ đo điện năng không được kiểm định theo quy định; sử dụng thiết bị đo hồ đo điện không phù hợp với tiêu chuẩn hoặc sai hỏng, không được cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức được chỉ định về đo lường kiểm định và niêm phong… sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính Phủ quy định về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Hiện nay, trên địa bàn  tỉnh có gần 300 nghìn chiếc đồng hồ công tơ điện, trong đó, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đang quản lý gần 135 nghìn chiếc (các loại), còn hơn 150 nghìn chiếc do các đơn vị bán lẻ điện (công ty, HTX dịch vụ điện) quản lý, sử dụng. Tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, cơ bản, các phương tiện đo sử dụng đều đạt yêu cầu về đo lường; thực hiện đầy đủ việc lập sổ theo dõi và quản lý tem chì, niêm phong phương tiện đo; quản lý chặt chẽ việc treo, tháo công tơ điện; xây dựng kế hoạch thay thế công tơ điện định kỳ, thời hạn theo đúng quy định. Tại các công ty, hợp tác xã dịch vụ điện việc quản lý, sử dụng, kiểm định đồng hồ đơ điện còn một số bất cập, việc mở hồ sơ, sổ sách theo dõi sơ sài, không có sổ theo dõi hiệu lực kiểm định công tơ, không có kế hoạch thay kiểm định, thay thế thế đồng hồ đo điện.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan như Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra rà soát 26 cơ sở kinh doanh, buôn bán điện năng, bao gồm: Các hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở đang quản lý, sử dụng 64.168 công tơ điện các loại. Trong đó: Số lượng đồng hồ đã kiểm định, còn hiệu lực: 14.467 cái, tỷ lệ 22,54%; số đồng hồ đã hết hạn kiểm định hoặc chưa kiểm định là 49.701 cái, tỷ lệ 77,46%. Có 6/26 cơ sở với 100% đồng hồ điện đã hết hạn kiểm định hoặc chưa kiểm định, với 11.763 đồng hồ điện, có 16/26 cơ sở có trên 50% đến 95% số đồng hồ điện đã hết hạn kiểm định hoặc chưa kiểm định.

Kiểm tra ngẫu nhiên sai số đo lường đối với 45 công tơ điện 1 pha, kết quả cho thấy 43 công tơ có sai số nằm trong giới hạn cho phép (tỷ lệ 95,6%), 02 công tơ có mức sai số vượt quá giới hạn cho phép (tỷ lệ 4,4%).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu các cơ sở khắc phục vi phạm, kiểm định lại đồng hồ đơ điện đang sử dụng. Đến nay, đã có 20 cơ sở khắc phục, kiểm định xong số đồng hồ điện hết hạn hoặc chưa kiểm định, với tổng số 44.991 đồng hồ. Các cơ sở còn lại đang khắc phục, kiểm định, trong đó có 1 cơ sở bàn giao cho Chi nhánh điện TP.Vĩnh Yên.

Kết hợp trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật luật đo lường, pháp luật về điện lực cho các cơ sở kinh doanh. Thông qua công tác kiểm tra, đã đánh giá được thực trạng chấp hành pháp luật đo lường của cơ sở được kiểm tra. Đồng thời đã phát hiện, và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các vi phạm, góp phần đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý về đo lường đối với các cơ sở kinh doanh, bán lẻ điện năng, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đo lường cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh hành vi cố tình vi phạm; nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho cộng đồng dân cư.

Thứ hai, các cấp chính quyền có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ như tư vấn pháp luật, giải pháp kinh doanh, hỗ trợ về tài chính, trong đó có các hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chuyên kinh doanh, bán lẻ điện năng.

Thứ ba, giới thiệu các tổ chức dịch vụ kiểm định đảm bảo đủ tư cách pháp lý, chất lượng kiểm định tốt, giá kiểm định phù hợp cho các hợp tác xã, công ty kinh doanh, bán lẻ điện năng.

Viết Nhi - Thanh tra Sở

Các tin đã đưa ngày: