Nâng cao nguồn lực, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

16/05/2018

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc. Có chức năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm II với 19 lĩnh vực; Được Cục an toàn Bức xạ và Hạt nhân Cấp giấy đăng ký Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, với dịch vụ Kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ trong y tế. Ngoài ra Trung tâm có 01 phòng VILAS 387 thử nghiệm các chỉ tiêu Hóa lý - Hóa sinh, với 18 chỉ tiêu thử nghiệm về xăng dầu, nước uống, thực phẩm…; 01 phòng LAS-XD 683 với 68 phép thử chuyên ngành xây dựng.

Trong các năm qua, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý như Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở, cũng như các Sở, ban, ngành có liên quan tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Từ đó giúp các cơ quan quản lý kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đo lường, chất lượng cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo.

Kết quả hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước của Trung tâm đã góp phần tích cực vào công tác chống buôn lậu, gian lân thương mại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng, thực hiện văn minh trong thương mại, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý và cung cấp dịch vụ kỹ thuật, khoa học công nghệ trong các lĩnh vực liên quan. Năm 2018 Trung tâm đã chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 từ phiên bản 2008, sang phiên bản 2015; đồng thời áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025 cho tất các các hoạt động cung ứng dịch vụ kỹ thuật của Trung tâm. Từ đó góp phần nâng cao năng lực hoạt động và khẳng định độ tin cậy đối với các hoạt động dịch vụ kỹ thuật mà Trung tâm cung ứng.

Bên cạnh đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Năm 2018, Trung tâm đã tập trung đầu tư bổ sung một số trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực; đồng thời hoàn tất các thủ tục đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định Trung tâm thực hiện kiểm định áp kế điện tử, cân treo móc cẩu, công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử; chuẩn bị hồ sơ đề nghị chỉ định kiểm định tiêu cự kính mắt, chỉ định Trung tâm là tổ chức kiểm định đối chứng trong lĩnh vực công tơ điện; mở rộng khả năng hiệu chuẩn đối với một số lĩnh vực như: Khối lượng, nhiệt độ, độ dài…từ đó nâng cao năng lực hoạt động, thực hiện ngày một tốt hơn yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực liên quan. Góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sự nghiệp phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chung tay bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp./.

Trần Văn Thuận  - GĐ Trung tâm KT TCĐLCL

Các tin đã đưa ngày: