Khai giảng Khóa tập huấn về an toàn bức xạ Ion hóa trong y tế và công nghiệp

15/05/2018

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở (sau đây gọi tắt là cơ sở) sử dụng thiết bị bức xạ trong việc đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008, Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

Hiện nay trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng hơn 80 cơ sở sử dung thiết bị bức xạ trong y tế (máy chụp X-quang, CT) và trong công nghiệp (máy X-ray) với khoản hơn 200 nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn. Để thuận lợi cho các cán bộ trong công tác về thời gian và điều kiện đi lại, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD tổ chức lớp tập huấn về an toàn bức xạ Ion hóa trong y tế và công nghiệp. Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 học viên đang là nhân viên bức xạ, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp của các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng ngày 12/5/2018, lớp tập huấn về an toàn bức xạ Ion hóa trong y tế và công nghiệp đã được khai giảng tại Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc. Trong thời gian tập huấn 02 ngày (từ ngày 12-13/5/2018) các học viên sẽ được TS. Ngô Cảnh Tuân - Nguyên chuyên viên cao cấp của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt và trang bị những kiến thức cơ bản về: Một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ; hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá an toàn bức xạ hàng năm và xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức xạ; kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế/công nghiệp; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; nguyên lý hoạt động của các thiết bị bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan; các quy định liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế/công nghiệp;…

Phát biểu tại buổi khai giảng, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ chúc cho lớp tập huấn sẽ thành công tốt đẹp và mong các học viên cần chấp hành tốt nội quy, chương trình và thời gian học tập. Các giảng viên sẽ truyền đạt cho các học viên những kiến thức, kinh nghiệm, nhất là các quy định của Luật năng lượng nguyên tử và các quy định hiện hành liên quan khác. Đồng thời trong quá trình học tập, các giảng viên và học viên cần tăng cường trao đổi, thảo luận để không khí lớp học sôi nổi, hấp dẫn./.

Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: