Một số kết quả chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020

08/03/2018

Trong thời gian qua, Chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của KH&CN, về trách nhiệm và vai trò của thanh niên trong việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào thực tiễn. Tạo môi trường thuận lợi, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tiến quân vào KH&CN, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, sáng tạo, nắm vững KH&CN,

 Các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở KH&CN Tỉnh đoàn  ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động giữa 2 đơn vị giai đoạn 2016 - 2020.

Trong công tác tuyên truyền đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về KH&CN, tập huấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho đoàn viên, thanh niên nhằm đưa nhanh tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống. Nhân rộng và phát triển các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ, câu lạc bộ khuyến nông, khuyến công... Đưa mạng lưới tuyên truyền viên đến khắp các vùng trong tỉnh để nâng cao nhận thức của người dân cũng như đưa các thành tựu khoa học công nghệ đến với người dân như: Mô hình của chương trình ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025. Mô hình đã được triển khai đến các huyện thị trong tỉnh với nội dung đào tạo, tập huấn cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho thanh niên nông thôn để hình thành mạng lưới kỹ thuật và cộng tác viên, tình nguyện viện trực tiếp tại địa phương. Kết hợp động viên, thu hút cán bộ khoa học trẻ tình nguyện đến làm việc tại các vùng nông thôn để hướng dẫn chuyền giao công nghệ.

Đẩy mạng công tác nghiên cứu khoa học của thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh như:  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở; Xây dựng các mô hình: "Vườn ươm tài năng trẻ KH&CN", "Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học"… Tổ chức các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học, các hội nghị khoa học kỹ thuật chuyên ngành giúp thanh niên và sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng trong nghiên cứu.

Khuyến khích các đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu các đề tài, giải pháp có tính ứng dụng cao trong thực tiễn cấp cơ sở năm 2017, như  thực hiện đề tài: Ứng dụng KHCN vào việc trồng và chế biến cây dược liệu"; "Tuổi trẻ Vĩnh Phúc đẩy mạnh KHCN, ứng phó biến đổi khí hậu"; "Vai trò của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng KHCN".

Đã hình thành các trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp, tập trung hỗ trợ thanh niên hình thành các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia". Hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng thành lập các vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp, đưa các chương trình giáo dục khởi nghiệp sáng tạo vào hệ thống các trường đại học và cao đẳng. Tiếp tục duy trì và phát triển mạnh loại hình câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức các h oạt động giao lưu, kết nối các câu lạc bộ để dần hình thành mạng lưới.

Tiếp tục duy trì Hội thi tin học trẻ và Hội thi tin học khối cán bộ công chức trẻ. Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải thưởng KH&CN. Tham gia giải thưởng KHCN thanh niên: "Quả cầu vàng" và phần thưởng: "Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật". Nghiên cứu cơ khí - tự động hóa và lĩnh vực khoa học xã hội. Xây dựng cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Việt Nam, nhằm quản lý, theo dõi và hỗ trợ kịp thời cho các tài năng trẻ.

CN. Đoàn Thị Lan

Phó phòng QLKH&CN cơ sở

 

Các tin đã đưa ngày: