Khai giảng Khóa đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

29/12/2017

Thực hiện kế hoạch số 5911/KH-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sáng ngày 24/12/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc đã phối hợp với Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017". Dự lễ khai giảng có đồng chí Đặng Thị Minh Thúy - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và trên 100 học viên đến từ các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh khai giảng Khóa đào tạo

Việc triển khai đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV theo nguyên tắc xã hội hóa bước đầu đáp ứng được một phần nhu cầu cấp thiết về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực từ phía các DNNVV nhằm nâng cao kiến thức khởi sự doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp. Việc nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo (tối đa 50% tổng kinh phí một khóa đào tạo) đã góp phần tạo điều kiện cho DNNVV tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Theo kế hoạch năm 2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc tổ chức 6 lớp tập huấn đào tạo kiến thức trong lĩnh vực KH&CN và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, như: Đào tạo cho cán bộ quản lý về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp; về Xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến HTQLCL, các công cụ quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001; ISO22001; ISO 500; ISO 27001; 5S; Lean-6 six ma; GMP; OSAHS...); về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT). Với các học viên là chủ các doanh nghiệp, Giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng, phó phòng, các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, doanh nghiệp...

Chương trình đào tạo đã giúp các học viên nâng cao thêm hiểu biết về kỹ năng sản xuất kinh doanh, những nhân tố cần và đủ cho kinh doanh để đạt kết quả, giúp họ định hướng ngắn hạn và dài hạn cho công việc của mình, doanh nghiệp mình trong thời gian tới.

Tiến Phúc

Các tin đã đưa ngày: