Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc

15/11/2017

Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định phê duyệt Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ "Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc"

Đây là Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh do UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm cơ quan chủ quản và Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc là cơ quan chủ trì thực hiện, được thực hiện trong thời gian 4 năm, từ 2017-2020. Tổng kinh phí của Chương trình là 89.154 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 59.838 triệu đồng.

Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ "Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc" sẽ xây dựng 01 mô hình ở xã Liên Châu với quy mô 50 ha, thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nội địa và xuất khẩu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin gắn với mô hình đổi mới hình thức tổ chức sản xuất (doanh nghiệp nông nghiệp, HTX tiên tiến, tổ hợp tác, liên doanh, liên kết,...) đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc và 100 ha mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (năm 2018: 50 ha, năm 2019: 50 ha).

Chương trình sẽ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất, cung ứng giống chuối nuôi cấy mô chất lượng cao cho dự án và các vùng trồng chuối trên địa bàn tỉnh (xây dựng phòng thí nghiệm khoảng 200m2, nhà lưới công nghệ Israel khoảng 1.500 m2, các thiết bị đồng bộ, công suất khoảng 200.000-250.000 cây giống/năm). Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu, lựa chọn tiếp nhận công nghệ, tổ chức sản xuất. Đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đồng bộ; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, cung ứng sản phẩm chuối tiêu hồng thương phẩm theo chuỗi giá trị; tổ chức sản xuất, tạo ra sản phẩm đủ tiêu chuẩn VietGAP, dự kiến cuối năm 2018 và 2019 có sản lượng 2.000 tấn/50ha/năm, trong đó khoảng 70% sản lượng phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu 30% sản lượng. Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận và đăng ký bảo hộ; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành,... truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau khi vận hành mô hình điểm ở xã Liên Châu, sẽ tiến hành đánh giá, hoàn thiện mô hình mẫu để tổ chức tham quan, học tập, từ đó nhân ra diện rộng, dự kiến đến năm 2025 sẽ hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung từ 500-700 ha trồng chuối tại Yên Lạc và các vùng lân cận phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, UBND tỉnh đã phê duyệt 5 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tập trung vào: Quy trình công nghệ sản xuất giống bằng nuôi cấy mô; Giải pháp ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, thu hoạch, sau thu hoạch; Quy trình đăng ký, vận hành, kiểm soát chất lượng, phát triển thương hiệu sản phẩm kết hợp với ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, điều hành và truy xuất nguồn gốc; Các cơ chế, chính sách và hệ thống quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm Chuối tiêu hồng và các hình thức hợp tác, liên kết, các mô hình quản lý, giám sát đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả chương trình, doanh nghiệp, các hộ dân và chính quyền địa phương sẽ được hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn tổ chức sản xuất; đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết bị phục vụ mô hình; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và hỗ trợ xúc tiến thương mại, quáng bá sản phẩm…

 Chương trình có ý nghĩa nhiều mặt, có sự tham gia của nhiều ngành chức năng, của các cấp chính quyền, là một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch lao động và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh.

Thu Thủy

Các tin đã đưa ngày: