Hưởng ứng “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017

08/11/2017

"Ngày Pháp luật" được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 là: “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Như vậy, sau Hiến pháp có qui định về ngày Quốc khánh, đây là lần đầu tiên có một đạo luật qui định về một sự kiện chính trị, pháp lý được tổ chức hàng năm để tôn vinh pháp luật và những người làm công tác pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch số 6416/KH-UBND  ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức "Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã triển khai “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 của ngành khoa học và công nghệ tỉnh nhằm quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Xác định các hoạt động triển khai phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ về xây dựng, thi hành pháp luật của Sở, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức thực hiện Ngày pháp luật 9/11 với chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở, Ngày Pháp luật 9/11 không chỉ là một phong trào hưởng ứng có tính nhất thời mà còn là dịp để toàn thể cán bộ, công  chức, viên chức và nhân viên lao động hợp đồng (CBCCVCLĐHĐ) cùng đánh giá lại các hoạt động thường xuyên để nâng cao hiệu quả về hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật nói chung cũng như thực hiện tốt các quy định của pháp luật về từng lĩnh vực chuyên môn của ngành KH&CN nhằm cải cách hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài các hoạt động mang tính chuyên môn, Sở KH&CN đã triển khai thực hiện Ngày pháp luật 9/11 đến toàn thể CBCCVCNV, treo băng rôn tại Sở và các đơn vị trực thuộc để tuyên truyền về Ngày pháp luật 9/11 với khẩu hiệu "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật " và viết tin bài đăng trên cổng thông tin của Sở để tuyên truyền, tham dự Lễ mitting hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; Tổ chức các Hội nghị phổ biến một số luật mới; Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". BCH Công Đoàn và Đoàn thanh niên khuyến khích đoàn viên tích cực tìm hiểu pháp luật để nâng cao nhận thức và bổ sung các kiến thức cần thiết cho công tác thông qua các văn bản pháp luật mới về công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ hay các văn bản Luật, Bộ luật mới khác như:  Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014, Luật Nhà ở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáoTố tụng hình sự; Tố tụng hành chính, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Trưng cầu dân ý...  được đăng tải trên website của Sở cũng như các quy chế, quy định, nội quy cơ quan công sở.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 đã tạo nên một phong trào thi đua học tập, nâng cao nhận thức về pháp luật, giúp CBCCVC công tác tại Sở hiểu hơn về ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có ý thức chấp hành pháp luật và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật tại Sở.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 với chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành phap luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh phúc đã xây dựng, nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật trong mọi mặt hoạt động đến toàn thể CBCCVCNV đang công tác tại Sở.

Phạm Thị Minh Tâm

Các tin đã đưa ngày: