Một số kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng cháy chữa cháy

12/10/2017

Thực hiện công văn số 146/BCA-C66 ngày 24/01/2017 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngày 19/05/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở sản xuất có sử dụng, bảo quản chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các sở, ngành: Cảnh sát PC&CC; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Sở Xây dựng; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Đoàn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 32 cơ sở, trong đó có 22 cơ sở loại I, 10 cơ sở loại II, thuộc lĩnh vực sản xuất chủ yếu là cơ khí, nhựa, gỗ và linh kiện điện tử, các cơ sở trên đều thuộc Phụ lục II Danh mục các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra được 28/32 cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà máy đã quan tâm đến công tác PCCC và nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC đối với hoạt động kinh doanh của cơ sở; 28/28 cơ sở đã mở hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy đạt tỷ lệ 100%; Các cơ sở sử dụng, bảo quản chất, sử dụng hàng nguy hiểm về cháy nổ chưa có cơ sở nào để xảy ra cháy, nổ liên quan đến hoá chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 28/28 cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định đạt tỷ lệ 100%; 27/28 các cơ sở đã ban hành nội quy PCCC phù hợp đặc điểm tính chất hoạt động chiếm tỷ lệ 96,4% và đã mở hồ sơ quản lý hoạt động PCCC theo quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA. 100% các cơ sở đã thành lập Đội PCCC cơ sở. Các thành viên đội PCCC cơ sở đã được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; 100% cơ sở đã trang bị phương tiện bình chữa cháy xách tay bằng bột loại MFZ4 hoặc bằng khí loại MT3, đã niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC. 28/28 các cơ sở có bố trí dây dẫn điện đều có thiết bị bảo vệ như attômát, cầu chì đạt tỷ lệ 100%;  100% các cơ sở có vị trí nằm trên các tuyến đường quốc lộ, đường liên tỉnh, đường liên xã là những con đường cơ bản thuận tiện cho xe chữa cháy và các phương tiện khác tiếp cận cơ sở khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Bên trong cơ sở có nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy.

Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy: 7/28 cơ sở chưa tiến hành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi xây dựng mới, cải tạo công trình theo quy định tại Điều 15, Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ - CP;  4/28 cơ sở đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 7/28 cơ sở không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ; 2/28 cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không tách riêng hợp đồng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói theo quy định. Mua bảo hiểm không đúng theo quy định tại Nghị định số 130/2006/NĐ - CP;  5/28 cơ sở lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện chưa đảm bảo an toàn PCCC;  2/28 cơ sở không lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà và công trình theo quy định tại TCVN 9385-2012; 03/28 cơ sở có cơi nới nhà xưởng, mái vòm làm mất khoảng cách an toàn PCCC; 03/28 cơ sở bảo quản các chất hàng nguy hiểm về cháy nổ không đúng quy định như: bảo quản gần trạm biến áp, trong khu vực không đảm bảo thông thoáng, để lẫn hóa chất nguy hiểm cháy nổ với gas, xăng dầu; Một số hàng hóa nguy hiểm cháy nổ hạng A phải bảo quản trong các công trình có bậc chịu lửa I, II.

Qua kiểm tra liên ngành về điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất có sử dụng, bảo quản chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn tỉnh, Tổ kiểm tra công tác an toàn PCCC đã phát hiện một số hành vi vi phạm hành chính về công tác PCCC quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ. Đoàn liên ngành đã hướng dẫn và nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại, đối với một số trường hợp vi phạm điển hình, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở với tổng số tiền phạt là gần 100 triệu đồng.

Để xảy ra những vi phạm hành chính về PCCC nêu trên, nguyên nhân là do một số lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về công tác PCCC, chưa nắm được hết các quy định của Pháp luật hiện hành về công tác PCCC đối với lĩnh vực kinh doanh của đơn vị mình như Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Thông tư số 66/2014/TT-BCA, Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD, Tiêu chuẩn TCVN 3890:2009, TCVN 9385-2012... nên trong quá trình thực hiện còn có những nội dung thiếu sót.

 Trong quá trình sản xuất, kinh doanh một số doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh tế vì vậy chưa có đủ điều kiện để thực hiện các quy định về công tác PCCC theo quy định. Trình độ của cán bộ kiểm tra an toàn PCCC chưa đồng đều nên việc kiểm tra, hướng dẫn về công tác PCCC còn một số hạn chế do đó người đứng đầu cơ sở chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở...

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường công tác PCCC đối với các cơ sở sản xuất, sử dụng chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các cơ quan như Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC. Yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy như: Luật phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Thông tư 66/2014/TT-BCA, Thông tư số 47/2015/TT-BCA và một số văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước, các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy; các doanh nghệp thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định. Duy trì thực hiện tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở theo quy định, khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót trong quá trình kiểm tra an toàn PCCC; Các doanh nghiệp thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định về PCCC; rà soát, bổ sung phương án chữa cháy và CNCH, trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy tại chỗ; kiểm tra, thay thế các phương tiện chữa cháy đã quá thời hạn sử dụng, những phương tiện đã cũ, hỏng.

          Nguyễn Viết Nhi - Phó chánh Thanh tra Sở

Các tin đã đưa ngày: