Kiếm tra tiến độ đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị tại Vĩnh Phúc

11/10/2017

Chiều ngày 09/10/2017, Đoàn kiểm tra tiến độ đề tài, nhiệm vụ KH&CN năm 2017 do đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai mô hình thực nghiệm.

Đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị tại Vĩnh Phúc” do Viện nghiên cứu và phát triển vùng thực hiện.

Mô hình trồng bưởi tại huyện Yên Lạc
 

Theo đó, trong năm 2017 Viện nghiên cứu và phát triển vùng được giao 1ha vườn giống gốc với 200 cây bưởi Diễn, 150 cây bưởi Da xanh, 70 cây Đường Xuân Vân; Trồng mới 65ha trong đó có 25ha bưởi Diễn, 25ha bưởi Da xanh, 15 ha Đường Xuân Vân; Đến nay với mô hình vườn giống gốc đã hoàn thành trồng 200 cây bưởi Diễn, 50 cây bưởi Da xanh; Trồng mới 4ha bưởi Diễn, 10 ha bưởi Da xanh; Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc thực hiện đủ 25ha ở huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc. Như vậy, so với thuyết minh được duyệt đơn vị thực hiện đề tài cần tiếp tục triển khai trồng tiếp 100 cây bưởi Da xanh, 70 cây Đường Xuân Vân, trồng mới 51ha còn thiếu và hoàn thành trước tháng 12 .

Mô hình trồng bưởi tại huyện Vĩnh Tường

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn yêu cầu đơn vị thực hiện đề tài trồng đảm bảo đủ diện tích còn thiếu. Đồng thời cần tập trung xây dựng báo cáo chuyên đề, địa điểm thực hiện cần điều chỉnh cho phù hợp, chủ động tổ chức các lớp tập huấn theo đúng tiến độ, đẩy nhanh thực hiện nội dung các công việc còn lại để đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. 

Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: