Giải pháp quản lý quá trình dạy và học theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

14/09/2017

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện chế độ tích lũy kết quả học tập theo học phần, theo hướng dẫn của quy chế 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007. Điều này có tác động tích cực đến việc đổi mới phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên.

Đào tạo theo học chế tín chỉ xuất phát từ một triết lý lấy người học làm trung tâm vào tạo tính linh hoạt, mềm dẻo cho quá trình đào tạo nói chung và dạy học nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của cộng đồng xã hội. Với nhận thức đó, đề tài đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm đề ra được những biện pháp cần thiết, có tính khả thi hoạt động dạy và học theo học chế tín chỉ.

Trường đã từng bước triển khai quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở hệ chính quy, tiến tới thực hiện ở tất cả các hệ, các phương thức đào tạo trong toàn trường. Bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên vì sinh viên được chủ động lựa chọn một số môn học, học phần cũng như chủ động thực hiện kế hoạch học tập trong quá trình đào tạo của mình. Nhiều sinh viên hưởng ứng phương thức đào tạo này do họ được chủ động hơn trong quá trình học tập. Nhiều sinh viên đã năng động, linh hoạt, chủ động trong việc lập kế hoạch học tập của mình và tích cực trao đổi việc học với cố vấn học tập, giáo viên.

Qua kết quả điều tra cho thấy, trên 90% cán bộ quản lý và giáo viên đều hiểu khá rõ và rất rõ các khái niệm tín chỉ, giờ tín chỉ; 87% đội ngũ giáo viên hiểu rõ về cách thức dạy và học theo hệ thống tín chỉ; chỉ có 38% sinh viên hiểu rõ các nhiệm vụ cụ thể của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ, có gần 100% sinh viên được hỏi cho rằng tính chủ động trong học tập của sinh viên thấp, có đến 75% sinh viên không có thói quen tự học, chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Xét về đề cương môn học, có 68% giáo viên được hỏi ý kiến là hợp lý, 27,9% cho rằng không hợp lý lắm; có 26% sinh viên xác nhận là không có đầy đủ “đề cương chi tiết môn học”, còn lại 74% sinh viên nói có đề cương; chỉ khoảng 36% sinh viên thỏa mãn với cách chỉ dẫn của giáo viên để giúp sinh viên có thể tự nghiên cứu tài liệu tham khảo được hiệu quả. Số sinh viên được thường xuyên trao đổi việc học tập với giáo viên chỉ khoảng 4% trong khi có đến 54% sinh viên hiếm khi và 38% sinh viên chưa bao giờ trao đổi về các vấn đề liên quan đến môn học với giáo viên ngoài giờ lên lớp; khi khảo sát về thời gian thực tế dành cho giáo viên để chuẩn bị đề thi, tổ chức kiểm tra và đặc biệt là chấm bài liên tục trong cả môn học gần 60% ý kiến nhận xét là chưa hợp lý, tốn nhiều thời gian và công sức để thực hiện công việc này, về phía sinh viên thì có 60-80% ý kiến cho rằng là vừa đủ và hợp lý.

Từ đó, có thể thấy chương trình đào tạo còn một số vấn đề chưa hợp lý như: Chưa chỉ đạo quyết liệt việc đưa các yếu tố tích cực vào quá trình dạy và học; Quá trình dạy và học còn thiếu đồng bộ khi triển khai các thành tố và các điều kiện cần thiết nên chưa tạo được nhiều thuận lợi cho sinh viên theo đúng những đặc điểm của phương thức đào tạo này; chưa xác định “lộ trình chuyển đổi” thích hợp theo điều kiện của trường; nhiều giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ, do quy mô đào tạo hàng năm lớn hơn nhiều so với trước đây nên chưa dành nhiều thời gian vào các hoạt động nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy; Các phương thức đào tạo liên thông giữa các chương trình của trường chưa được coi trọng; Đội ngũ tư vấn còn chưa chuyên nghiệp, chưa phát huy hết vai trò cố vấn cho người học…

Xuất phát từ những cơ sở lý luận trên và kết quả khảo sát, phân tích thực trạng tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, đề tài đã đưa ra một số các biện pháp nhằm quản lý quá trình dạy và học hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của học chế tín chỉ: Cần nâng cao nhận thức về quá trình dạy và học theo học chế tính chỉ cho các đối tượng liên quan; Đảm bảo các điều kiện triển khai quá trình dạy và học theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc; Triển khai đồng bộ các chức năng quản lý trong quản lý các thành tố của quá trình dạy và học theo học chế tín chỉ; Tăng cường năng lực tự học của sinh viên đáp ứng yêu cầu của dạy và học theo học chế tín chỉ. Đồng thời có kế hoạch chiến lược bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giảng viên để phục vụ triển khai quá trình dạy và học theo học chế tín chỉ; quyết liệt cải tiến và đổi mới nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với từng ngành học, từng môn học và phù hợp với yêu cầu học chế tín chỉ. Cần có chế độ, chính sách khuyến khích kịp thời các bộ phận, các giảng viên có nhiều sáng kiến, chủ động, tích cực tham gia chuyển đổi sang phương thức đào tạo tín chỉ. Nhà trường cần hỗ trợ các khoa về mặt kinh phí và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để phục vụ cho công tác dạy và học theo tín chỉ; đồng thời cần sớm xây dựng thư viện điện tử để giảng viên và sinh viên có điều kiện nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Cần tổ chức các lớp tập huấn cho giảng viên để nâng cao nhận thức về các yếu tố tích cực của học chế tín chỉ, về vai trò, mục đích, nguyên tắc của việc đổi mới hoạt động dạy và học theo học chế tín chỉ, từ đó vận dụng tích cực và hiệu quả nội dung đó vào các công việc của mình.

Dù còn nhiều những khó khăn, bất cập trong đào tạo tín chỉ ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, song chuyển đổi sang hệ thống đào tạo tín chỉ là một xu thế tất yếu của xã hội hiện đại. Trên cơ sở thực trạng đã nêu và hệ thống giải pháp được đưa ra, hy vọng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc sẽ sớm hoàn thiện chương trình và thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại đơn vị.

Khánh Hà

Các tin đã đưa ngày: