Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện quy định hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ

19/06/2017

Ngày 16/6/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ.

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và các hoạt động liên quan đến khoa học công nghệ, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo khoa học và công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành dự thảo quy định hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ.

Dự thảo Quy định gồm 3 chương 21 điều áp dụng với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực hiện đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ; các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các nhân nghiên cứu ứng dụng, triển khai ứng dụng công nghệ, cải tiến công nghệ, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ có chuyển giao cho các doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực như: Điện, điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, nông thôn, y dược, công nghệ dệt may, da giày, công nghệ xử lý môi trường... Mức hỗ trợ được quy định cụ thể theo từng hoạt động.

Đồng ý với sự cần thiết phải xây dựng Quy định, các chuyên gia đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung một số nội dung, vấn đề các ngành, lĩnh vực hỗ trợ; mức hỗ trợ đổi mới; triển khai xây dựng dự thảo phải căn cứ Luật Ban hành văn bản năm 2015 và cân nhắc thời điểm ban hành; các điều kiện hỗ trợ mở theo hướng ưu tiên; cần khách quan trong việc ban hành tiêu chí chấm điểm đánh giá về mức hỗ trợ, đầu tư đổi mới khoa học công nghệ.

Theo Hồng Yến: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: