Thiết bị giúp người mù lái xe

03/03/2011

Muốn để những người khuyết tật khỏi bị mặc cảm, cần giúp họ làm được những việc như người bình thường. Thiết bị cho phép người mù lái được xe có mục đích như vậy.

Các tin đã đưa ngày: