Người máy sẽ ra chiến trường

02/03/2011

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký hợp đồng chế tạo loại robot có hình dạng giống người và con báo để hỗ trợ binh lính trên trận địa.

Các tin đã đưa ngày: