Tổng kết hoạt động KH&CN 5 năm (2006 - 2010), triển khai kết luận của BTV Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020

30/03/2011

Ngày 29/3/2011, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN 5 năm (2006-2010) và triển khai kết luận 01/KL-TU ngày 15/3/2011 của BTV Tỉnh ủy về phát triển KH&CN đến năm 2020. Tới dự có các đồng chí: Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Trần Ngọc Tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ KHoa học và Công nghệ tặng Cờ thi đua "Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010" cho Sở KH&CN Vĩnh Phúc.

5 năm qua, các đề tài, dự án KH&CN đã được triển khai  hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Có 66% đề tài sau khi nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn. Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao vào sản xuất và đời sống đã đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, ngành nông nghiệp đã tập trung ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Công nghệ sản xuất mới đã được chú trọng. Các dự án đầu tư mới, nhất là các dự án trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh có công nghệ sản xuất tương đối hiện đại, hạn chế ô nhiễm môi trường. Ứng dụng CNTT được coi trọng và được triển khai ở tất cả các cấp, các ngành, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và cải cách thủ tục hành chính, các dịch vụ hành chính công của tỉnh. Tiềm lực KH&CN từng bước được tăng cường, nhất là về đội ngũ cán bộ KHCN. Trang thiết bị trong các phòng thí nghiệm ngày càng hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tạo phong trào nghiên cứu, triển khai KHCN sâu rộng trong các ngành.

Từ năm 2006-2010, Hội đồng KH&CN tỉnh đã tuyển chọn, trình phê duyệt 357 đề tài nghiên cứu với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng, trong đó tuyển chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai nhân rộng 88 mô hình KH&CN (đề tài triển khai thực nghiệm) ứng dụng vào thực tế đời sống và sản xuất với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Triển khai 4 dự án cấp Bộ thuộc chương trình nông thôn miền núi; hoàn thành việc triển khai thực hiện đề tài Địa chí Vĩnh Phúc… Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh những năm qua vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập như: Một số lãnh đạo các cấp, ngành, cơ sở sản xuất - kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ và chưa đặt đúng vị trí của KH&CN là động lực của quá trình phát triển; Chính sách thu hút nhân tài chưa đủ hấp dẫn; Việc nhân rộng các mô hình hiệu quả còn hạn chế...

Hội nghị đã quán triệt Kết luận 01/KL-TU của BTV Tỉnh ủy về phát triển KH&CN đến năm 2020. Nội dung Kết luận nêu rõ: Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hoạt động KH&CN cần tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung đổi mới công tác quản lý KH&CN, nâng cao chất lượng giám định, thẩm định về KHCN bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bám sát thực tiễn phát triển KT-XH của tỉnh. Đưa nhanh tiến bộ KHKT, kết quả nghiên cứu các đề tài KHCN vào cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, xây dựng nền sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển KHCN, tạo động lực thúc đẩy quá trình CNH-HĐH.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Trần Ngọc Tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả hoạt động KH&CN trong những năm qua. Để KHCN trở thành động lực trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh, ngành KH&CN cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, đổi mới công nghệ SXKD. Xã hội hóa các dịch vụ KHCN; Loại bỏ công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Có chính sách phù hợp nhằm đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ cán bộ làm KHCN có trình độ. Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đặc biệt là trong công nghiệp, dịch vụ, sinh học và đời sống. Đổi mới KHCN phải tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, giá trị cao. Phát triển KHCN gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất. Chú trọng tổng kết thực tiễn, cung cấp thông tin, luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận những kết quả hoạt động KHCN của tỉnh trong 5 năm qua, Bộ KH&CN đã tặng Cờ thi đua “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010” cho Sở KH&CN; tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động KHCN; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT trên địa bàn tỉnh.

Thu Thủy

Các tin đã đưa ngày: