Bài học từ Thái Lan đối với đập trên sông Mekong

04/03/2011

Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) hôm nay cảnh báo các nhà đầu tư vào dự án đập trên sông Mekong nên nghiên cứu bài học từ đập sông Mun tại Thái Lan, một thất bại về kinh tế, môi trường và xã hội.

Các tin đã đưa ngày: