Nước biển đang tăng vọt bất thường

21/06/2011

Mực nước biển bắt đầu dâng lên nhanh chóng vào cuối thế kỷ 19 và đã tăng gấp 3 lần trong hai thiên niên kỷ qua, theo kết quả phân tích chi tiết các trầm tích đầm lầy được tìm thấy ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

"Điều này cho thấy rõ ràng xu hướng tăng vọt của mực nước biển ngày nay không phải là một phần của một chu kỳ tự nhiên", theo Ken Miller, làm việc tại Đại học Rutgers, Piscataway, New Jersey, Hoa Kỳ, người không tham gia phân tích trên.

Andrew Kemp, ở Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ và các đồng nghiệp đã trải qua 5 năm phân tích lớp trầm tích đầm lầy, hầu như không bị xáo trộn trong thiên niên kỷ qua. Kemp, hiện đang làm việc tại Đại học Yale, Hoa Kỳ, và nhóm của ông đã tiến hành khoan ở hai địa điểm, khai quật vi mô còn lại của sinh vật đơn bào nhỏ có vỏ được gọi là Hóa thạch trùng có lỗ.

Các tin đã đưa ngày: