VN nỗ lực bảo tồn đa dạng các hệ sinh thái rừng

18/01/2011

Thông qua dự án mới ký kết với GTZ, Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường được năng lực về bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng của đất nước

Các tin đã đưa ngày: