Việt Nam tham gia dự án lúa gạo quốc tế

17/06/2011

Việt Nam tham gia vào dự án nghiên cứu lúa gạo cùng với 21 viện nghiên cứu của nhiều nước trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất lương thực.

Các tin đã đưa ngày: