Hội thảo khoa học tư vấn phản biện Quy hoạch phát triển ngành báo chí, PTTH và TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

05/08/2013

Sáng 5/8/2013, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện Quy hoạch phát triển ngành báo chí, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện chủ trì hội nghị.

Quy hoạch phát triển ngành Báo chí, phát thanh – truyền hình và thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển báo chí đảm bảo phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh. Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí, đổi mới chất lượng chính trị và chất lượng chuyên môn của các sản phẩm báo chí, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời xây dựng kinh tế báo chí và thị trường báo chí để các cơ quan báo chí khai thác có hiệu quả tiềm năng thông tin, nhằm từng bước tự chủ về kinh tế trong hoạt động chuyên môn. Dự thảo Quy hoạch cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp thực hiện bao gồm: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn nhân dân về công tác báo chí; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ; vấn đề hợp tác với các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển báo chí; việc huy động nguồn vốn thực hiện quy hoạch.
Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng Quy hoạch phát triển báo chí, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030sẽ là căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển hàng năm, và giai đoạn; định hướng và tạo môi trường pháp lý thuận lợi để hoạt động báo chí phát triển đúng định hướng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.Nội dung bản Dự thảo Quy hoạch đã đánh giá khách quan, chính xác và đầy đủ về tình hình, thực trạng hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua; nêu rõ những yếu kém cũng như giải pháp khắc phục; bố cục chặt chẽ, logic. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cần cân nhắc tính khả thi, việc tổ chức thực hiện Đề án theo Quy hoạch, nhất là các giải pháp về nguồn lực đầu tư; chất lượng đội ngũ những người làm báo cũng như công tác quản lý lĩnh vực này; chất lượng, hiệu quả thông tin và nhu cầu, thị hiếu của độc giả, khán giả. Một số đại biểu quan tâm đến việc sớm xây dựng nhà máy in Vĩnh Phúc nhằm chủ động trong việc in ấn, phát hành; vấn đề phát triển các tạp chí; cơ chế, chính sách cụ thể đối với nghề làm báo nhằm thu hút nhân tài trong lĩnh vực báo chí…
Hội đồng phản biện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chương trình trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu.  Các ý kiến phản biện sẽ được tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Theo CTTĐTVP
Các tin đã đưa ngày: