Hội thảo “Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

07/08/2013

Ngày 07/8/2013, tại thị trấn Tam Đảo đã diễn ra hội thảo “Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.
Tham dự có đại diện cho các đơn vị: Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Liên đoàn Lao động Việt Nam;Liên hiệp các Hội KHKT của 16 tỉnh, thành phố và các đơn vị, cá nhân tham gia nghiên cứu KH&CN tiêu biểu trong cả nước. Về phíatỉnh Vĩnh Phúc, có đồng chí Dương Thị Tuyến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; lãnh đạo Sở KH&CN; Liên hiệp các Hội KHKT Tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
Đồng chí Dương Thị Tuyến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu tại Hội thảo
 
Hội thảo đã tập trung đánh giá những thành tựu, khó khăn và hạn chế, tìm ra nguyên nhân, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã trao Bằng khen, Cờ thi đua, Kỷ niệm chương, Bằng Danh dự cho các cá nhân, tổ chức có những đóng góp và thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền,nghiên cứu và ứng dụng KH&CN.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Dương Thị Tuyến, thay mặt UBND Tỉnh đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội thảo lần này, coi đây là cơ hội tốt để tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ KH&CN; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan, đơn vị ở trung ương, các địa phương, các tổ chức, cá nhân nhà khoa học trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động sáng tạo KH&CN trong giai đoạn hiện nay; để KH&CN phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: