Thế giới lại nóng lên vì năng lượng

17/06/2011

Báo cáo thống kê về năng lượng thế giới hàng năm của hãng BP công bố trung tuần tháng 6/2011 cho thấy tổng số năng lượng tiêu thụ của thế giới tăng 5,6% so với năm trước. Điều này một phần do sự phục hồi toàn cầu sau khủng hoảng kinh tế, phần khác vì các nền kinh tế mới nổi sử dụng nhiều năng lượng trong các bước phát triển chiến lược.