Uống không đủ nước ảnh hưởng cơ thể ra sao?

09/01/2021

Trong cơ thể người có 92% là máu, 22% xương và 75% não là nước. Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết?

Uống không đủ nước ảnh hưởng cơ thể ra sao?


Uống không đủ nước ảnh hưởng cơ thể ra sao?

Theo Nld.com.vn
Các tin đã đưa ngày: