Khâu then chốt tạo thuận lợi thu hút đầu tư

14/05/2018

Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21, những năm qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tỉnh coi là khâu then chốt, tạo tiền đề thu hút đầu tư.

Hạ tầng giao thông thuận lợi là một trong những lý do để Công ty TNHH Daeduck Việt Nam (KCN Bá Thiện) tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh trong năm 2018 tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Chu Kiều

Với phương châm “công tác quy hoạch đi trước một bước”, tỉnh trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành các Quyết định “về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của các huyện, thành phố, thị xã và UBND các phường, thị trấn của tỉnh;lập quy hoạch 8 đô thị loại V giai đoạn 2012- 2015; 10 đô thị loại V giai đoạn 2016- 2020.

Đây là cơ sở để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham khảo khi lựa chọn địa điểm đầu tư cũng như phục vụ cho các cơ quan nhà nước trong công tác giới thiệu địa điểm cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hiện nay, UBND tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020), trong đó quy hoạch thêm hơn 1.880ha, nâng tổng diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh lên hơn 3.630 ha, chiếm 2,94% tổng diện tích đất tự nhiên.

Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức lập quy hoạch chi tiết xong 20 khu đất ở các huyện, thành phố cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê với tổng diện tích hơn 260ha; xác định phạm vi địa điểm 5 khu đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê với tổng diện tích hơn 80ha.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp đảm bảo đúng quy trình, quy định, giải quyết kịp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Giai đoạn 2013-2017, các cơ quan chức năng của tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận cho 654 doanh nghiệp, với tổng diện tích gần 4.770ha. Trong đó, cấp lần đầu cho 351 doanh nghiệp; cấp bổ sung quyền sở hữu tài sản, cấp đổi, cấp lại cho 303 doanh nghiệp... tạo niềm tin cho doanh nghiệp vào hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh tập trung phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 KCN được quy hoạch phát triển, quy mô gần 5.300 ha. Trong đó, có 11 KCN được thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng diện tích quy hoạch gần 2.340 ha; diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 767 ha; diện tích đất đã cho thuê, đăng ký thuê gần 540 ha.

Tỷ lệ lấp đầy theo diện tích đất đã thu hồi, đầu tư xây dựng hạ tầng đạt 69,65%. UBND tỉnh thành lập 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 337ha; phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó, giai đoạn đến năm 2020, tiếp tục đầu tư phần diện tích chưa thực hiện tại 14 cụm công nghiệp đã có với tổng diện tích gần 200 ha và xây dựng mới 7 cụm công nghiệp với diện tích 109,4 ha; giai đoạn 2021- 2030, xây dựng mới 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 212 ha.

Các khu công nghiệp được xây dựng đã tạo quỹ đất sạch với cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu cơ bản phục vụ nhu cầu thu hút đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh thu hút được gần 300 dự án FDI; hơn 700 dự án DDI. Nhiều dự án được triển khai đã sản xuất ra những sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần tăng thu ngân sách, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh xây dựng quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cập nhật và công bố công khai quy hoạch các KCN, đơn giá cho thuê đất, thuê hạ tầng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin chính xác nhất khi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nghiên cứu đề xuất rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong cấp/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư đảm bảo thời gian theo đúng quy định hiện hành. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ để hỗ trợ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, tiến hành đầu tư xây dựng thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục xây dựng hạ tầng hoàn thiện các KCN: Bá Thiện II, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Tam Dương II khu A; hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đầu tư xây dựng KCN Sông Lô 1 và kêu gọi đầu tư phát triển KCN Lập Thạch 2, Tam Dương I, Sông Lô 2.... Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...

Theo: Mai Liên (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: