Hiệu quả các chính sách cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

07/11/2019

Trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc và miền núi.

Toàn tỉnh có 40 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm 29 xã khu vực I, 11 xã khu vực II và hiện còn 3 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Những năm qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định đời sống cho đồng bào, toàn tỉnh đã triển khai 12 chương trình chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai chương trình 135, từ năm 2014 đến 2019, tỉnh đã đầu tư gần 11 tỷ đồng để thực hiện các dự án cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; xây dựng 16 công trình gồm 10 công trình đường giao thông nông thôn, 3 công trình trường học, 3 công trình nhà văn hóa thôn. Mở trên 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, thôn, hướng dẫn kỹ thuật cho hơn 3.000 lượt nông dân của các xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 31.200 kg lúa giống, 37.123 kg phân bón các loại; trình diễn 3 mô hình điểm về trồng lúa và tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số huyện trong tỉnh và một số tỉnh phía Bắc nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức khuyến nông-khuyến lâm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển dịch vụ, hướng nghiệp, giám sát đầu tư, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất, cập nhật khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Triển khai chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vốn tín dụng cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương vận động, sắp xếp cho một số hộ thiếu đất ở được ổn định trên đất ở của bố, mẹ, người thân và hỗ trợ đất ở cho 381 hộ với kinh phí 3.741 triệu đồng. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các năm trước, từ năm 2015 đến nay đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng thêm 4 công trình. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí trên 536 triệu đồng cho 413 hộ dân tộc thiểu số nghèo để cải tạo nguồn nước, mua vật dụng phục vụ nước sinh hoạt. Từ năm 2015 đến 2018, tỉnh đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho gần 10.000 lượt người dân thuộc hộ nghèo của 3 xã vùng khó khăn là Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương với tổng kinh phí trên 654 triệu đồng để mua giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y... phục vụ phát triển sản xuất; hỗ trợ cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với 409 hộ.

Anh Lương Văn Man (áo đen) người dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo

vươn lên làm giàu từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ phát triển nâng cao đời sống vật chất, tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số nâng cao đời sống tinh thần, bổ sung, cập nhật các kiến thức về pháp luật, hôn nhân và gia đình... bằng các chính sách thiết thực. Hằng năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được cấp không thu tiền 18 loại báo, tạp chí; bình quân 102.144 tờ/năm. Báo chí đã trở thành công cụ và tài liệu quan trọng nâng cao trình độ dân trí, vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất, đời sống, giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi vươn lên làm giàu chính đáng, ngăn chặn và phòng ngừa các tệ nạn xã hội.

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” của thủ tướng chính phủ, từ năm 2015 đến năm 2019, toàn tỉnh đã cấp kinh phí trên 1.2 tỷ đồng; phát trên 10.000 tờ gấp, tờ rơi; tổ chức 29 lớp tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn 14 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, góp phần giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Một số chính sách về văn hoá, giáo dục đối với vùng dân tộc và miền núi cũng được tỉnh triển khai hiệu quả. Trong những năm qua, tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 2.853 lượt học sinh với 188.965 kg gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; tổ chức ngày hội giao lưu tiếng Việt cho trẻ em mần non, học sinh tiểu học vùng dân tộc và miền núi, trang bị tài liệu, đồ dùng dạy học, đồ chơi vận động ngoài trời cho các trường mầm non, tiểu học các xã miền núi, khó khăn; mỗi năm cấp học bổng theo chế độ cho gần 2000 học sinh và hỗ trợ trang bị ban đầu, sách vở, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế...

Trong 5 năm qua, tỉnh cấp miễn phí gần 350 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn và người nghèo ở vùng dân tộc và miền núi của tỉnh với tổng kinh phí mua thẻ hơn 200 tỷ đồng; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100.000 lượt người, giúp người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã đầu tư trên 3.3 tỷ đồng để thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín. Hằng năm, Ban Dân tộc phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết, cấp báo và một số ấn phẩm và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phù hợp cho người có uy tín; hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau và qua đời. Qua đó, động viên, khích lệ nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Với nỗ lực của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, sự vươn lên từ ý chí, nghị lực của đồng bào, các chương trình, chính sách, giải pháp cụ thể dành cho đồng bào các dân tộc, diện mạo kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều cải thiện. Toàn tỉnh không còn khu vực đặc biệt khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 đạt khoảng 37,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm nhanh. Năm 2016 toàn tỉnh có 630 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số, chiếm 6,3% đến cuối 2018 giảm còn 5,7%.

Theo: Đức Hiền (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: