Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

11/05/2018

Với sự vào cuộc quyết liệt, thống nhất của cả hệ thống chính trị, đến nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh ở xã Tân Lập (Sông Lô) đã hoàn tất. Tất cả các chức danh không chuyên trách (KCT) cấp xã, thôn ở địa phương đã được sắp xếp tinh gọn và bước đầu đi vào hoạt động nền nếp. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga (đứng) - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Vân Nhưng, xã Tân Lập (Sông Lô) có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.Ảnh Dương Hà

Bám sát các nội dung Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về công tác cán bộ cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện các đề án, nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô, Đảng ủy, UBND xã Tân Lập tích cực tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động KCT trong xã về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong quá trình triển khai các đề án, nghị quyết, BTV Đảng ủy xã xác định: Việc tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ người hoạt động KCT không chỉ giảm bớt sự cồng kềnh của tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị, các cấp chính quyền cơ sở, mà còn tăng thêm mức phụ cấp, giúp cán bộ yên tâm công tác.

Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, quán triệt thực hiện việc tinh gọn tổ chức bộ máy phải dựa trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch; luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thông qua nhiều kênh thông tin để kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vân Nhưng, xã Tân Lập cho biết: Thôn Vân Nhưng có 285 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, tổng số người hoạt động KCT tại thôn là 9 người. Theo Nghị quyết 22, thôn phải sắp xếp, tinh giản chỉ còn giữ lại 5 người hoạt động KCT. Để đáp ứng được yêu cầu này, Chi ủy chi bộ đã tổ chức họp bàn với lãnh đạo chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong thôn, xây dựng phương án, kế hoạch, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ KCT trong thôn và người dân để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ.

Trên cơ sở đánh giá trình độ, năng lực, sức khỏe của từng cán bộ KCT, Chi ủy chi bộ đã xây dựng phương án tinh giản bộ máy, phân công các đồng chí trong chi ủy vào những vị trí công việc phù hợp theo hướng một người cùng lúc kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau... Sau khi được sắp xếp lại, hiện tại số cán bộ hoạt động KCT của thôn Vân Nhưng đã giảm xuống chỉ còn 4 người (ít hơn 1 người so với quy định).

Mặc dù khối lượng công việc của mỗi cán bộ KCT nhiều hơn, nhưng chất lượng vẫn đảm bảo tốt, đặc biệt, tất cả cán bộ KCT ở thôn đều đã nhận thức được đầy đủ vai trò, trách nhiệm khi đảm nhận nhiệm vụ công tác mới, do đó mọi người đều thể hiện được sự nhiệt tình, chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả làm việc.

Đánh giá hiệu quả bước đầu thực hiện tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ KCT trên địa bàn, đồng chí Chu Đức Vệ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Trước đây, xã có tổng số 146 người hoạt động KCT, trong đó, cấp xã có 34 người và cấp thôn có 112 người. Thực hiện lộ trình sắp xếp đội ngũ người hoạt động KCT cấp xã, thôn theo Nghị quyết 22, Đảng ủy, UBND xã đã quy hoạch, sắp xếp lại số cán bộ hoạt động KCT theo hướng phân công cán bộ công chức xã kiêm nhiệm các chức danh KCT.

Hiện tại, xã chỉ bố trí 8 chức danh người hoạt động KCT cấp xã và 39 chức danh người hoạt động KCT cấp thôn (giảm được 99 người hoạt động KCT). Sau khi thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại các chức danh KCT ở xã và 8 thôn dân cư, đội ngũ cán bộ KCT trên địa bàn đã được tinh giản, gọn nhẹ hơn, hiệu quả công việc tăng lên, thu nhập của cán bộ KCT cũng được cải thiện, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc. So với trước đây, hiện tại số tiền lương, phụ cấp hàng tháng chi trả cho đội ngũ cán bộ KCT cấp xã, thôn ở Tân Lập đã giảm từ 100,8 triệu đồng/tháng xuống còn 74 triệu đồng/tháng...

Với phương châm “Tinh gọn, hiệu quả, chất lượng”, những kết quả tích cực đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết 22 thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để xã Tân Lập tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước, từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.

Theo: Ngô Tuấn Anh (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: