Chưa đủ cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của Nghị quyết 45

18/10/2019

Ngày 27/9/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 45 về một số biện pháp hỗ trợ đặc thù cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện quy hoạch xây dựng các Khu đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Phối cảnh tổng thể Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh-An Tường (Vĩnh Tường)

Theo đó, các dự án được hỗ trợ phải có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên; có tổng mức đầu tư từ 4.000 tỷ đồng trở lên; số hộ dân phải thu hồi đất nông nghiệp từ 1.000 hộ trở lên; sử dụng từ 2.000 lao động trở lên.

Ngoài các chính sách hiện hành, mức hỗ trợ theo nghị quyết có thể lên đến 120 nghìn đồng/m2 đất nông nghiệp thu hồi, bao gồm: Hỗ trợ tiền đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ bàn giao mặt bằng nhanh cho nhà nước…

Theo Báo cáo 264, ngày 7/10/2019 của UBND tỉnh về kết quả triển khai nghị quyết, đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, Nghị quyết 45 mới thực hiện hỗ trợ một phần chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho diện tích gần 5ha của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh-An Tường (Vĩnh Tường), với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án này hiện cũng đã tạm dừng do quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là cơ chế thu hồi đất. Do vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội mà nghị quyết mang lại.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc triển khai nghị quyết gặp khó khăn là do các tiêu chí của nghị quyết khá cao nên nhiều dự án không đáp ứng được. Bên cạnh đó, tên của các dự án nêu trong nghị quyết chưa phù hợp với danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013, do Luật không có quy định Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch…

Theo: Nguyễn Khánh (baovinhphuc.com.vn)

http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/64530/chua-du-co-so-danh-gia-hieu-qua-kinh-te-xa-hoi-cua-nghi-quyet-45.html

Các tin đã đưa ngày: