Sông Lô phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách

13/09/2019

Tại huyện Sông Lô, kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội là cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội. Từ đó, có những giải pháp, cách làm phù hợp nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, hầu hết các hộ nghèo, đối tượng chính sách khác
trên địa bàn Sông Lô đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi khi có nhu cầu

Là một trong những hộ có chuyển biến rõ nét về điều kiện kinh tế sau khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Dương Trung Dũng, thôn Phú Cường, xã Tứ Yên đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Anh chia sẻ: "Trước đây, do chỉ trông vào mấy sào ruộng nên cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, thường xuyên thiếu trước, hụt sau. Trong lúc loay hoay chưa biết làm gì để phát triển kinh tế, tôi được cán bộ Hội Nông dân xã tuyên truyền về chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và được vay 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, tôi quyết định đầu tư nuôi gà đồi, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm những hộ nuôi trước, hiện trung bình mỗi năm, gia đình tôi thu lãi hàng trăm triệu đồng từ mô hình này".

Gia đình anh Dũng chỉ là một trong hàng nghìn hộ gia đình đã và đang sử dụng hiệu quả vốn chính sách tại Sông Lô. Xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội giữ vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện đã chủ động ban hành kế hoạch, chương trình hành động, phân công 17/17 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện. Đồng thời, tạo điều kiện về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hoạt động. Cách làm này giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi khi có nhu cầu, qua đó, không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn đẩy lùi nạn tín dụng đen, ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40, tổng nguồn vốn trên địa bàn huyện đạt gần 280 tỷ đồng, tăng trên 75 tỷ đồng so với năm 2014. Hiện còn gần 10.000 hộ có dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội, chiếm 40% tổng số hộ dân toàn huyện với dư nợ cho vay đạt trên 275 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo chiếm 44%; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn gần 35%, còn lại là các chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh, sinh viên, hộ nghèo làm nhà ở, người dân tộc thiểu số… Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tín dụng chính sách trung bình trong giai đoạn 2014 - 2019 đạt 7,4%/năm đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 6,3% năm 2014, xuống còn hơn 2,8% năm 2018.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với đặc thù huyện miền núi còn nhiều khó khăn, một số chương trình cho vay ưu đãi đang triển khai thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đơn cử như nguồn vốn vay giải quyết việc làm hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 5% nhu cầu của người dân. Cùng với đó, mức cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa cập với nhu cầu thực tế; đối tượng cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế…

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô kiến nghị các cấp, ngành có giải pháp cân đối nguồn ngân sách địa phương để bổ sung thêm nguồn vốn thực hiện cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cùng với đó, cần lồng ghép có hiệu quả việc đầu tư vốn tín dụng chính sách với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo và các đối tượng chính sách, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong sử dụng nguồn vốn.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: