Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách ở Đạo Trù

05/09/2019

Đạo Trù là xã miền núi khó khăn của huyện Tam Đảo, tỷ lệ người dân tộc Sán Dìu chiếm hơn 85%. Năm 2005 trở về trước, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương chiếm gần 50% nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn khó khăn, lạc hậu.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, từ năm 2014 đến nay, xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời, phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ ở các tổ chức chính trị - xã hội tham gia các khoá bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong hoạt động tín dụng, cho vay uỷ thác; định hướng cho người dân tập trung nguồn lực gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo,
gia đình anh Nguyễn Văn Sô, thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù
đã mở rộng mô hình trồng ba kích thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao

Đến nay, xã Đạo Trù có 4/4 tổ chức chính trị- xã hội tham gia nhận uỷ thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo; thành lập 42 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tích cực ở 13 thôn. Đến tháng 7/2019, dư nợ tín dụng chính sách ở địa phương đạt hơn 112 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng so với năm 2014, phục vụ đắc lực 11 chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh- sinh viên...

Thông qua chương trình, toàn xã có gần 2.400 lượt người có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để phát triển các mô hình chăn nuôi lợn, gà, bò... hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50% xuống còn hơn 7%. Hàng trăm con em địa phương có điều kiện học tập, xuất khẩu lao động, mang về khoản tiền lớn giúp gia đình phát triển kinh tế.

Ông Lưu Xuân Năm, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù khẳng định: Nhờ phát huy hiệu quả chương trình tín dụng chính sách giúp địa phương hoàn thành 19 tiêu chí và về đích nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở Đạo Trù đạt hơn 22 triệu đồng/người/năm. Xã có nhiều mô hình chăn nuôi gà, chim bồ câu, trồng cây hàng hoá cho hiệu quả kinh tế cao. Các tuyến đường làng, ngõ xóm được cứng hoá giúp hoạt động giao thương thuận lợi. 100% thôn dân cư có nhà văn hóa, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao quần chúng, qua đó, từng bước nâng cao đời sống chật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Theo: Ngọc Linh (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: