Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

02/07/2019

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của thủ đô, Vĩnh Phúc trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phát huy những lợi thế trên, các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp từng bước đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên đã mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho hơn 3 nghìn lao động. Ảnh: Hoàng Linh

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 200 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tại 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, tập trung vào các thị trường như: Hoa Kỳ, EU, Nga, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực là xe máy, linh kiện xe máy, phụ tùng ô tô, đệm ghế ô tô, chè, linh kiện điện tử, hàng dệt may và giày dép. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 2,2 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2017.

Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý; kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các văn bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế mà Việt Nam đã ký kết,phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước tiếp tục được thực hiện và ngày càng nâng cao. Trung tâm Hành chính công tỉnh, các huyện, thành phố đi vào hoạt động đã thực hiện tốt chức năng làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong năm 2018, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, các Chương trình Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại các nước Úc, Newzealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và hội thảo xúc tiến đầu tư với sự tham gia của gần 400 nhà đầu tư. Hiện nay, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore được tỉnh xác định là các thị trường tiềm năng, truyền thống và đang từng bước hướng tới các thị trường có thế mạnh về vốn và công nghệ như: Australia, Italia, CH Liên bang Đức, Hoa Kỳ…

Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo đó, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính, thương mại, lao động, khoa học- công nghệ để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản, nội dung không phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật. Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực; tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu…Nhờ đó, công tác thu hút và xúc tiến đầu tư trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Ước lũy kế đến hết tháng 6 năm 2019, trên địa tỉnh có 1.095 dự án, trong đó 357 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 4.738 triệu USD và 738 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký trên 76.774 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn như: Một số ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa chủ động trong hội nhập, thiếu cải cách, thiếu đầu tư đón đầu các cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế nên thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế chưa được cập nhật đầy đủ, nhất là các dự báo về kinh tế quốc tế; một số doanh nghiệp chưa xem hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, vẫn còn thờ ơ, đứng ngoài cuộc, chưa xây dựng kế hoạch, chương trình, lộ trình cụ thể để chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế…

Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến tình hình thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, có sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các địa phương phía Bắc của Lào, tỉnh Chungcheongbuk- Hàn Quốc và tỉnh Akita, Nhật Bản; củng cố phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài và đại sứ quán các nước tại Việt Nam như: Mỹ, Nga, Ấn Độ, Canada…

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung và kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại các thị trường truyền thống. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với bạn bè quốc tế.

Theo: Hồng Tính (baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: