Dựa vào dân để xây dựng Đảng vững mạnh hơn

02/04/2019

Với quan điểm "Đảng muốn mạnh phải lấy dân làm gốc", Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh đi đôi với việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, chính quyền, từ đó, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng.

Chị Cao Thị Tuyến, TDP Xích Thổ, thị trấn Hoa Sơn nuôi bò sữa cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Dương Hà

Lắng nghe tiếng nói nhân dân

Hiểu rõ bài học kinh nghiệm để xây dựng Đảng bộ TSVM chính là sự đoàn kết trong Đảng, trong dân, trong đó, niềm tin giữa nhân dân với Đảng luôn được cụ thể hóa bằng những chủ trương, định hướng, sự lãnh đạo của Đảng để đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và tinh thần cầu thị, lắng nghe của cán bộ, đảng viên trước những tâm tư, nguyện vọng của người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu, Huyện ủy Lập Thạch đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể thường xuyên hướng về cơ sở, sâu sát quần chúng, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Việc BTV Huyện ủy Lập Thạch thành lập các tổ công tác phân công các thành viên về dự sinh hoạt hàng quý tại các tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới và các chi bộ nông thôn; duy trì công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với quần chúng nhân dân trong những năm qua là sự minh chứng cho việc lắng nghe ý kiến, sự đóng góp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đó cũng là cơ sở thuận lợi để huyện kịp thời giải quyết những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, những việc được người dân quan tâm như: công tác GPMB cho các dự án; công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải ở một số khu dân cư... .

Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Đông Lai, xã Bàn Giản cho biết: “Tôi rất mừng vì những ý kiến của nhân dân luôn được các cấp ủy, chính quyền lắng nghe, giải quyết. Qua đó, nhiều lần bản thân tôi hiến kế, đóng góp cho chi bộ về việc tạo nguồn, tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở nông thôn hiện nay ít nhiều đã mang lại hiệu quả thiết thực”.

Cùng với việc lắng nghe, giải quyết hài hòa lợi ích của nhân dân, Huyện ủy Lập Thạch thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền phát huy hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở và công khai, minh bạch trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. đến nay, toàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ được gần 30 tỷ đồng, trên 40.000 ngày công, hơn 287.000m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Kết quả, huyện cứng hóa được trên 225 km đạt 100% đường trục xã, liên xã; trên 70% đường trục thôn, liên thôn; gần 100% các xã trên địa bàn huyện có nhà văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện ước đạt trên 30 triệu đồng/người (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%...

Ông Nguyễn Quang Mận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Lập Thạch cho biết, tất cả những vấn đề quan trọng từ công tác xây dựng Đảng, đến công tác xây dựng chính quyền, địa phương luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến từ người dân; như trong xây dựng quy ước việc cưới, việc tang; xây dựng nghĩa trang nhân dân ở khu vực Đồng Mua hay công tác vệ sinh môi trường, thị trấn đều tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của người dân…

Củng cố niềm tin giữa dân với Đảng

Bên cạnh lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng từ người dân, để góp phần xây dựng, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng Đảng vững mạnh, BTV Huyện ủy Lập Thạch tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể bằng việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và chỉnh sửa tác phong, lề lối làm việc của của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là tác phong, gương mẫu của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng thoái hóa, biến chất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; rà soát, phân loại, đưa những phần tử cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi tổ chức Đảng, chính quyền. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Trong năm qua, Huyện ủy Lập Thạch chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền. Thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế của từng cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm công tác thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm. Từ năm 2018 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện thi hành kỷ luật 25 đảng viên, trong đó, khiển trách 23 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, khai trừ Đảng 2 trường hợp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lập Thạch cho biết, quá trình kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng đều được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, kiên trì, thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm và kiên quyết không khoan nhượng với những hành vi làm trái nguyên tắc, kỷ cương của Ðảng... Qua công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật trong Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng, chính quyền, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng.

Theo: Thanh Tuyền (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: