Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

02/01/2019

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị.

Khép lại năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn song Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ ở Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tất bật hơn ngày thường, bởi thời cuối năm là thời điểm giao mùa và diễn ra nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân, là môi trường thuận lợi để các loại dịch bệnh có cơ hội lây lan, phát triển. Để người dân đón xuân mới an toàn, hạnh phúc, Trung tâm đã sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Ngày 19/12/2017, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm: Y tế dự phòng, Phòng chống bệnh xã hội, Sức khỏe Lao động và Môi trường, Phòng chống HIV/AIDS, Sức khỏe sinh sản, Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. Với tổ chức bộ máy gọn nhẹ gồm 3 phòng và 12 khoa chuyên môn, Trung tâm có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS, truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế.

Ông Nguyễn Khắc Lập, Giám đốc Trung tâm khẳng định, việc sáp nhập 6 Trung tâm tuyến tỉnh để thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là thay đổi lớn về tổ chức công việc, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay  và xu hướng hội nhập. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ rõ ràng của từng khoa phòng, đơn vị đã sắp xếp cán bộ đảm bảo theo đúng chuyên ngành được đào tạo, giúp cán bộ phát huy được năng lực, sở trường, tính hiệu quả trong hoạt động chuyên môn kỹ thuật được đảm bảo và nâng cao.

Với việc chủ động phát hiện sớm, kịp thời khống chế dịch bệnh, năm 2018, toàn tỉnh không có dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra, giảm tối đa số người mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Cùng với đó, chương trình tiêm chủng mở rộng được Trung tâm thực hiện tốt, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và không có tai biến xảy ra. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 98,5%; 100% phụ nữ có thai được tiêm đủ liều vắc xin phòng chống uốn ván sơ sinh.

Cùng với thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, năm 2018, Sở Y tế sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở, từ đó, giảm thêm được 8 đầu mối. Ngành tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và 304 nhân viên y tế trường học, viên chức dân số kế hoạch hóa gia đình. Qua đó, thống nhất một đầu mối quản lý đội ngũ viên chức y tế trong toàn tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh, tiết kiệm nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Sở cũng đã tích cực chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ, Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh. Đến nay, toàn ngành đã giảm được 36 đầu mối, tinh giản 114 công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy của ngành Y tế Vĩnh Phúc đã cơ bản khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người, từng bước nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh.

Với quan điểm “nghiêm túc, quyết liệt nhưng thận trọng, dân chủ, khách quan”, sau 2 năm triển khai Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức bộ máy ở thành phố Vĩnh Yên đã được tinh gọn; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cũng được tăng cường.

Theo lộ trình, hằng năm, thành phố Vĩnh Yên tinh giản từ 1,5 - 2% tổng biên chế, mục tiêu đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% tổng biên chế được giao năm 2015. Cụ thể: Giảm 6 biên chế cán bộ khối Đảng, đoàn thể; 15 biên chế khối quản lý nhà nước và sự nghiệp; 20 biên chế khối xã, phường; 681 cán bộ không chuyên trách. Đồng thời, thực hiện nhất thể hóa một số chức danh; hợp nhất, sáp nhập một số phòng, ban, đơn vị của thành phố.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: "Vĩnh Yên xác định, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phải phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc, quyết liệt nhưng thận trọng, dân chủ, khách quan; đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động."

Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng tình hình, thành phố đã tiến hành sắp xếp lại các tổ chức, cơ quan, đơn vị còn chồng chéo, trùng lặp, tương đồng về chức năng nhiệm vụ theo hướng tinh giản, sáp nhập, nhất thể hóa để giảm bớt đầu mối, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Trong 2 năm 2017 - 2018, thành phố Vĩnh Yên giảm được 7 đầu mối; đã chuyển Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình về trực thuộc Phòng Y tế thành phố; chuyển đội trật tự đô thị về trực thuộc Phòng Quản lý đô thị thành phố; thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố; thành lập Ban Quản lý chợ Vĩnh Yên trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý chợ Vĩnh Yên và Ban Quản lý chợ Tổng; giải thể Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế thành phố.

Hằng năm, các phòng, ban, đơn vị của thành phố thực hiện rà soát, đánh giá năng lực, trình độ nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực công tác; thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định. Đến nay, UBND thành phố đã cắt giảm được 6 chỉ tiêu biên chế so với năm 2015.

Thành phố Vĩnh Yên cũng thực hiện bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách để giảm dần số lượng người không chuyên trách ở cấp xã và hợp nhất các chức danh không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố. Đến nay, toàn thành phố đã cắt giảm 852 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, đảm bảo mỗi đơn vị cấp xã, phường bố trí 8 người cho các chức danh hoạt động không chuyên trách; mỗi thôn, tổ dân phố bố trí 5 người được hưởng phụ cấp từ ngân sách.

Sau 2 năm quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 01, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 99/111 nhiệm vụ Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu. Đến năm 2017, 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh và 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện đã được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 37 phòng chuyên môn thuộc 17/21 sở, ngành, đơn vị thuộc sở; cấp huyện đã giảm 10 phòng; giảm 87 đơn vị sự nghiệp, trong đó cấp tỉnh giảm 31 đơn vị, cấp huyện giảm 56 đơn vị. Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã giảm 33 đơn vị.

Từ năm 2015 đến năm 2018, toàn tỉnh đã cắt giảm, tinh giản 1.572 biên chế. Trong đó, cắt giảm 821 chỉ tiêu so với biên chế được giao năm 2015; tinh giản 253 biên chế theo Nghị quyết 108 của Chính phủ và giải quyết thôi việc theo Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh cho 498 trường hợp. Đồng thời, giảm 10.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế, khi thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Vĩnh Phúc còn gặp nhiều khó khăn. Đơn cử: Về sắp xếp tổ chức bộ máy, việc sắp xếp giảm số lượng phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành còn vướng các quy định của Bộ, ngành trung ương. Tại một số trường học sau khi sáp nhập, sĩ số học sinh, số lớp vượt quá quy định, không đảm bảo điều kiện để xây dựng trường học chất lượng cao. Việc tổ chức lại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất, các tổ chức hội, quỹ cấp tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất của Trung ương. Việc tuyển dụng viên chức theo Nghị định 29 của Chính phủ, các cơ quan, địa phương thực hiện còn dàn trải, manh mún, không tập trung, chất lượng viên chức được tuyển dụng không đồng đều. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; thiếu cán bộ, công chức viên chức có khả năng làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Cùng với đó, việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức ở một số cơ quan còn mang tính hình thức, đánh giá chung cung; số lượng tinh giản biên chế theo Nghị định 108 chưa nhiều, đối tượng tinh giản biên chế còn bó hẹp. Đặc biệt, trong xây dựng khung năng lực vị trí việc làm cũng mang tính chất định tính và bị chi phối bởi số lượng, chất lượng, kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có.

Tỉnh đặt mục tiêu từ năm 2019 đến năm 2021, các cơ quan nhà nước tiếp tục cắt giảm 76 chỉ tiêu so với biên chế giao năm 2015, 1.325 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, 37 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ. Dự kiến năm 2019 thực hiện cắt giảm 700 chỉ tiêu, năm 2020 là 502 chỉ tiêu, còn lại 400 chỉ tiêu sẽ cắt giảm vào năm 2021.

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định của Chính phủ, giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện theo Chương trình hành động số 49 của Tỉnh ủy; hoàn thành sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy định trong năm 2019; giảm số người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo đến năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách. Các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp so với số biên chế được giao năm 2015. Cùng với đó, tỉnh quan tâm phát triển đồng bộ nguồn nhất lực, chú trọng đào tạo chuyên môn sâu sau đại học ở nước ngoài để phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế./.

Theo: Lê Duyên (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: