Phụ nữ xã Kim Long học tập và làm theo Bác

07/12/2018

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi hội viên phụ nữ, Hội LHPN xã Kim Long (Tam Dương) đã gắn việc học tập và làm theo Bác với việcthực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình hành động do các cấp hội phụ nữ phát động.

Gia đình chị Bùi Thị Duyên, ở thôn Đồng Bông, xã Kim Long (Tam Dương) phát triển kinh tế trang trại cho thu nhập khá. Ảnh Kim Ly

Hội LHPN xã Kim Long hiện có 1.654 hội viên, sinh hoạt tại 18 chi hội. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các chi hội, hội viên đã gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng nhà mái ấm tình thương”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Hội chú trọng công tác tuyên truyền, học tập, phổ biến các nội dung của chỉ thị, qua đó, vận động chị em học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực nhất. Đối với cán bộ, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt giờ giấc, thời gian làm việc, họp đúng giờ, thực hành tiết kiệm điện, nước...

Đối với hội viên, thực hiện tiết kiệm hàng ngày trong chi tiêu, sản xuất; tham gia mô hình tiết kiệm tại chi hội; xây dựng "hũ gạo tiết kiệm", "lợn nhựa tiết kiệm"; tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo …; thực hiện các hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và tham gia hiến công, hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới...

Từ việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác, Hội LHPN xã Kim Long đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, các chi hội đã hỗ trợ 18 hội viên phụ nữ gặp khó khăn, với tổng số tiền 44 triệu đồng. Hội LHPN xã đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ được 28 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ủng hộ đợt thi đua đặc biệt “Yêu thương và chia sẻ” với tổng số tiền 8,4 triệu đồng, hỗ trợ cho 8 hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Các chi hội cũng duy trì phong trào giúp nhau thường xuyên, giúp nhau có địa chỉ, giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Trong 2 năm qua, đã có 503 lượt chị em hỗ trợ 42 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 450 triệu đồng, 152 con giống, 210 ngày công lao động. Cùng với đó, Hội LHPN xã Kim Long ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 571 hộ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, với tổng dư nợ 10,8 tỷ đồng.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã đã duy trì 18 tổ phụ nữ vệ sinh môi trường, với 1.564 hội viên tham gia; 18 câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, với 860 hội viên tham gia; xây dựng 8 mô hình “Đường hoa phụ nữ” tại 8 chi hội; vận động chị em tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện... góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Từ việc học tập và làm theo Bác, trên địa bàn xã Kim Long đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được nhân rộng; nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của chị em ngày càng được nâng cao... Qua đó, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Theo: Lê Hường (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: