3 năm thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 69.150 lao động

19/11/2018

Thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 69.150 lao động và đưa khoảng 5.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trong 3 năm, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh thực hiện hỗ trợ chi phí cho 2.771 lao động đi làm việc  ở nước ngoài với tổng số tiền gần 27,6 tỷ đồng. Công tác cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội được đẩy mạnh. Toàn tỉnh có trên 5.100 hộ vay vốn, giải quyết việc làm tại chỗ cho 5.505 lao động với tổng số tiền trên 176,7 tỷ đồng. Có 564 hộ được vay vốn xuất khẩu lao động với tổng số tiền  trên 33 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, số người được vay vốn đi xuất khẩu lao động qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt tỷ lệ thấp so với tổng số lao động đã xuất cảnh. Đến hết tháng 10/2018, nguồn vốn ngân sách tỉnh dành riêng cho vay xuất khẩu lao động còn tồn khoảng 28 tỷ đồng. Mức vay vốn tín chấp đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thấp, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Vì vậy, số lao động tham gia thị trường Nhật Bản trên toàn tỉnh chưa cao so với nhu cầu.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 207, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 49 về quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, ban hành Quyết định số 23 quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 theo Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh nhằm thay thế Quyết định số 18 hiện không còn phù hợp. Với Nghị quyết này, người lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh một cách thuận tiện, phù hợp hơn.

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: