Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

20/09/2018

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xây dựng nông thôn mới là nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại Vĩnh Phúc, dấu ấn của khoa học công nghệ đã và đang thể hiện rõ nét trong các quy hoạch xây dựng nông thôn mới; trong thành quả của việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn… Qua đó, góp phần tích cực làm đổi thay diện mạo nông thôn trong tỉnh.

Ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất cho nền
nông nghiệp sạch, an toàn và hiện đại là mục tiêu tỉnh ta đang hướng tới

Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai, ứng dụng trên 230 dự án, đề tài, tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Trong đó, nhiều mô hình, đề tài, dự án khoa học được triển khai hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong tỉnh như: Mô hình thử nghiệm một số giống lúa thơm chất lượng cao để phát triển mạnh thương hiệu gạo Long Trì; chanh đào, bưởi Diễn, bưởi da xanh sản xuất hàng hóa; cây dược liệu ba kích, đinh lăng, trà hoa vàng; chăn nuôi lợn ngoại lai, bê sữa, trâu Murrah, cá tầm, rô phi đơn tính; ứng dụng cà chua ghép trên gốc cà tím sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học BIO-TMT làm đệm lót chuồng chăn nuôi gà... Đồng thời, đẩy mạnh việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển nhãn hiệu cho một số sản phẩm: Rắn Vĩnh Sơn, Gạo Long Trì, Cá thính Lập Thạch, Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, Rượu Ba kích và Trà hoa vàng Tam Đảo nhằm phát triển thương hiệu, tạo bước chuyển quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho các địa phương.

Kết quả áp dụng, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp thời gian qua đã giúp tỉnh hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo lợi thế địa phương, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 130 cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGAP với hơn 80 cơ sở sản xuất rau, quả, diện tích 700 ha, sản lượng khoảng 35 ngàn tấn/năm; hơn 50 cơ sở chăn nuôi lợn thịt và nuôi thủy sản với sản lượng trên 3.300 tấn thịt/năm. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân khu vực nông thôn với thu nhập bình quân trong khu vực đạt 31 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2017; đưa Vĩnh Phúc tiến gần hơn tới mục tiêu Tỉnh nông thôn mới với 98/112 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ bám sát mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn. Do kinh phí hạn chế nên các mô hình được thực hiện với diện tích, quy mô chưa đủ lớn để tạo ra những đột phá về sản lượng, thu nhập cho người dân; tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất còn thấp; công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói đã được triển khai áp dụng với một số sản phẩm chủ lực nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; một số địa phương và người dân chưa chủ động, sẵn sàng trong việc tiếp thu các mô hình ứng dụng khoa học đã thành công trên địa bàn tỉnh để nhân rộng sản xuất, phát triển kinh tế…

Để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, ngành Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục tạo bước đột phá mới về nghiên cứu, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh để phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, quan tâm sản xuất rau, hoa, cây trồng có giá trị cao; xây dựng, chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất, thâm canh cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn… Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp vào điều kiện thực tế của từng địa phương.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: