Khâu then chốt tạo thuận lợi thu hút đầu tư (14/05/2018)

Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21, những năm qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tỉnh coi là khâu then chốt, tạo tiền đề thu hút đầu tư.

Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (11/05/2018)

Với sự vào cuộc quyết liệt, thống nhất của cả hệ thống chính trị, đến nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh ở xã Tân Lập (Sông Lô) đã hoàn tất. Tất cả các chức danh không chuyên trách (KCT) cấp xã, thôn ở địa phương đã được sắp xếp tinh gọn và bước đầu đi vào hoạt động nền nếp. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.

Một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đông y trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua (10/05/2018)

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ là một xu thế tất yếu để phát triển nền khoa học và công nghệ của đất nước nói chung và lĩnh vực Y dược học cổ truyền (YDHCT) nói riêng. Qua tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy: Trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong y học cổ truyền của tỉnh đã được đẩy mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao, nhiều công trình nghiên cứu đã được ứng dụng vào trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh.
Các tin đã đưa ngày: