Nghị quyết 26 – Động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (27/11/2018)

Thực hiện Nghị quyết 26 – Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Vĩnh Phúc đã có cách làm sáng tạo, đi đầu, tạo đột phá từ nhận thức đến hành động cụ thể. Sau 10 năm triển khai Nghị quyết đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân .

3 năm thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 69.150 lao động (19/11/2018)

Thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 69.150 lao động và đưa khoảng 5.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hơn 550 công chức, viên chức và lao động hợp đồng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh (16/11/2018)

Đó là kết quả tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.

Bước chuyển trong thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy ở Vĩnh Tường (08/11/2018)

Các phong tục tập quán lạc hậu từng bước bị loại bỏ, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn, phát huy; đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ, văn minh, góp phần đưa địa phương tiến gần hơn tới đích huyện nông thôn mới. Đây là những chuyển biến tích cực huyện Vĩnh Tường đạt được sau 6 năm thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”.

Thực hiện tốt Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (05/11/2018)

Thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, kể từ ngày 1/1/2018, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam tuyệt đối không được sử dụng kháng sinh có tác dụng kích thích tăng trưởng để pha trộn trong thức ăn chăn nuôi, nhằm hạn chế tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan.

Nghị định 115 - "kìm cộng lực" đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm (29/10/2018)

Thời gian qua, mặc dù các sở, ngành, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và thanh, kiểm tra song các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đi vào nền nếp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Đồng hành cùng các tổ chức tín dụng để Nghị quyết 42 đạt hiệu quả cao hơn (25/10/2018)

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, công tác xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết này cũng bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ.

Nhìn thẳng vào những khuyết điểm để khắc phục (17/10/2018)

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện Sông Lô đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu (16/10/2018)

Năm 2018, tình hình kinh tế trong nước có nhiều khó khăn thách thức, thuế nhập khẩu theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày càng cắt giảm mạnh các dòng hàng. Tuy vậy, với những nỗ lực của các cấp, ngành chức năng và các doanh nghiệp, 9 tháng năm 210, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả ấn tượng, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn tỉnh.

Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới (20/09/2018)

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xây dựng nông thôn mới là nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại Vĩnh Phúc, dấu ấn của khoa học công nghệ đã và đang thể hiện rõ nét trong các quy hoạch xây dựng nông thôn mới; trong thành quả của việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn… Qua đó, góp phần tích cực làm đổi thay diện mạo nông thôn trong tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: