Dựa vào dân để xây dựng Đảng vững mạnh hơn (02/04/2019)

Với quan điểm "Đảng muốn mạnh phải lấy dân làm gốc", Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh đi đôi với việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, chính quyền, từ đó, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng.

Tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định (25/03/2019)

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập mới, đầu tư và phát triển.

Vĩnh Phúc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (04/03/2019)

Khép lại năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, sự quyết tâm của đội ngũ giáo viên, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã “gặt hái” nhiều thành quả cả về chất và lượng, khẳng định những bước đi chắc chắn của ngành trong thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Nghị quyết 02/2019/NQ-CP: Làn gió mới trong cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019 (19/02/2019)

Nghị quyết 02/2019/NQ-CP (Nghị quyết 02/NQ-CP) về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 có một số điểm khác biệt.

Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (02/01/2019)

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị.

Chuyển biến sau 2 năm thực hiện nghị quyết về giáo dục và đào tạo (27/12/2018)

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng GD&ĐT đáp ứng yêu cầu đổi mới, giai đoạn 2016 - 2018”, chất lượng GD&ĐT của thành phố đã có bước tiến quan trọng; cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn được quan tâm đầu tư; quy mô, mạng lưới trường, lớp không ngừng được mở rộng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em địa phương…

Phụ nữ xã Kim Long học tập và làm theo Bác (07/12/2018)

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi hội viên phụ nữ, Hội LHPN xã Kim Long (Tam Dương) đã gắn việc học tập và làm theo Bác với việcthực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình hành động do các cấp hội phụ nữ phát động.

24 đề tài khoa học liên quan đến lĩnh vực Đông y được triển khai thực hiện (05/12/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, 10 năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong y học cổ truyền. Nhiều đề tài nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh.

Nghị quyết 26 – Động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (27/11/2018)

Thực hiện Nghị quyết 26 – Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Vĩnh Phúc đã có cách làm sáng tạo, đi đầu, tạo đột phá từ nhận thức đến hành động cụ thể. Sau 10 năm triển khai Nghị quyết đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân .

3 năm thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 69.150 lao động (19/11/2018)

Thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 69.150 lao động và đưa khoảng 5.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Các tin đã đưa ngày: