Nghị quyết 39 của HĐND tỉnh tạo bước chuyển mạnh mẽ cho thể thao thành tích cao (16/09/2019)

Năm 2011, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39 về phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020. Với những định hướng lớn, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, sau 8 năm thực hiện, Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển thể dục thể thao của tỉnh, nhất là các môn thể thao thành tích cao.

Sông Lô phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách (13/09/2019)

Tại huyện Sông Lô, kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội là cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội. Từ đó, có những giải pháp, cách làm phù hợp nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách ở Đạo Trù (05/09/2019)

Đạo Trù là xã miền núi khó khăn của huyện Tam Đảo, tỷ lệ người dân tộc Sán Dìu chiếm hơn 85%. Năm 2005 trở về trước, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương chiếm gần 50% nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn khó khăn, lạc hậu.

Vì sao một số nội dung Nghị quyết 201 chưa triển khai được? (30/07/2019)

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 201 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016- 2020 đã phát huy hiệu quả,mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số nội dung đề ra trong nghị quyết đạt thấp, thậm chí không triển khai được. Vậy, nguyên nhân do đâu?

Tạo đòn bẩy để doanh nghiệp bứt phá (08/07/2019)

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phát huy hiệu quả… tạo đòn bẩy cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư.

Bảo vệ môi trường nông thôn ở Yên Lạc: Khi lòng dân đồng thuận (04/07/2019)

Sau gần một tháng triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước ở một số thôn dân cư, đến nay, huyện Yên Lạc đã có gần 4.000 m cống rãnh được đổ bê tông, cứng hóa và hàng chục nghìn mét cống rãnh đang được lập kế hoạch tu sửa, xây mới. Không chỉ góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đây còn là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho cuộc sống nhân dân của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế (02/07/2019)

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của thủ đô, Vĩnh Phúc trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phát huy những lợi thế trên, các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp từng bước đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Hăng hái thi đua thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu có, phồn vinh (10/06/2019)

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ phát động thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập tỉnh (1950-2020) và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

5 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, 100% cơ quan khối nhà nước đã ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý, điều hành (25/04/2019)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với công tác cải cách hành chính trong quản lý, bảo đảm đơn giản hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giảm thời gian, chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% các cơ quan khối nhà nước đã ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý điều hành.

Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh - động lực để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp (05/04/2019)

Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào những năm 20 của thế kỷ này, thời gian qua, cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp.
Các tin đã đưa ngày: