Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh, giao thông nông thôn Vĩnh Phúc ngày càng hiện đại (24/12/2019)

Để “kích cầu”, thúc đẩy phong trào xây dựng giao thông nông thôn ở các địa phương phát triển, những năm qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, trong đó có Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2017-2020 với mức hỗ trợ cụ thể là 40% đối với xã đồng bằng, 50% đối với xã trung du, 60% đối với xã miền núi và 100% đối với 17 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đến nay, sau 3 năm Nghị quyết này đi vào cuộc sống, Vĩnh Phúc không những có 100% xã đạt tiêu chí giao thông mà nhờ hệ thống giao thông phát triển, việc đi lại, giao thương kinh tế của người dân khu vực nông thôn ngày càng thuận tiện.

Thêm chính sách mới hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nông nghiệp (17/12/2019)

Hiện toàn tỉnh có gần 96.000 ha đất sản xuất nông, lâm, thủy sản. Sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 39,5 vạn tấn; sản phẩm chăn nuôi đạt 130 nghìn tấn thịt, gần 30 triệu lít sữa tươi, hơn 500 triệu quả trứng gia cầm và trên 21 nghìn tấn thủy sản mỗi năm. Sản xuất nông nghiệp đã bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm đủ cho tiêu dùng trong tỉnh và cung cấp cho một số tỉnh, thành trong cả nước.

Bước chuyển tích cực trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (02/12/2019)

Sau 3 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, bộ máy chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ đã từng bước được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết 06 của Tòa án nhân dân tối cao: Góp phần giảm hành vi phạm tội xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi (21/11/2019)

Có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2019, Nghị quyết 06 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về xét xử các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi đã cụ thể hóa hành vi bị coi là dâm ô với người dưới 16 tuổi và quy định khung, mức hình phạt sẽ áp dụng cho người phạm loại tội này. Sự ra đời của Nghị quyết này được hy vọng sẽ góp phần giảm hành vi phạm tội xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Hiệu quả các chính sách cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (07/11/2019)

Trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc và miền núi.

Nghị quyết 75 của HĐND tỉnh tạo đà cho phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển (31/10/2019)

Thực hiện Nghị quyết 75 của HĐND tỉnh về phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020, những năm qua, với sự tích cực vào cuộc của các cấp, ngành, các huyện, thành phố, phong trào thể dục thể thao đã phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc con người Vĩnh Phúc. Bước đầu, thể dục, thể thao quần chúng của tỉnh đã phát triển tương xứng với vị trí, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội như mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tạo đà cho công nghiệp hỗ trợ phát triển mạnh mẽ (28/10/2019)

Xác định công nghiệp hỗ trợ không chỉ là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa mà còn là nền tảng, cơ sở để sản xuất công nghiệp phát triển mạnh hơn, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều chính sách, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thẩm định dự án, cấp phép đầu tư; thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức pháp luật, các cơ chế, chính sách, trợ giúp pháp lý, hướng dẫn và thực hiện tốt chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39 quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển theo Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025.

Chưa đủ cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của Nghị quyết 45 (18/10/2019)

Ngày 27/9/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 45 về một số biện pháp hỗ trợ đặc thù cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện quy hoạch xây dựng các Khu đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh tạo động lực thu hút đầu tư (11/10/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, bên cạnh việc ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh đến người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư trên địa bàn.

53 tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (27/09/2019)

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể.
Các tin đã đưa ngày: