Ngành Ngân hàng: Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 33 nghìn tỷ đồng trong năm 2015

25/02/2016

Với mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn ngân hàng đến được với khách hàng nhanh chóng, kịp thời nhất.

Ngay từ đầu năm, Ngân hàng nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu được giao và hỗ trợ tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cơ cấu lại khoản vay cũ, tăng hạn mức tín dụng, tích cực tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, nhất là đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh danh. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện chương trình kết nối “Ngân hàng – Doanh nghiệp”, chương trình “ Bình ổn thị trường” theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tiếp tục triển khai chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, chương trình cho vay hỗ trợ chăn nuôi, chương trình thí điểm chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp...

Thực hiện các kế hoạch đề ra, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn đạt  kết quả khả quan. Tính đến hết năm 2015, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng 5.419 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 19,73% so với cùng kỳ 2014. Đặc biệt, tín dụng đã đi đúng hướng, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh và cho vay các lĩnh vực ưu tiên. Một trong những lĩnh vực ưu tiên là cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách tín dụng đã khơi thông dòng chảy tín dụng về khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, dư nợ cho vay lĩnh vực này đạt 9.632 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 29% tổng dự nợ cho vay nền kinh tế.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cho vay trên 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014, chiếm 13% tổng dư nợ. Trong đó, tập trung cho vay trên 1 nghìn tỷ đồng cho các hộ sản xuất kinh doanh, 469 tỷ đồng xây dựng nhà cửa, 668,7 tỷ đồng giúp hộ nghèo thoát nghèo và trên 548 tỷ đồng theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi với doanh nghiệp. Trong đó, vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khu vực trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Đến nay, ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã có quan hệ tín dụng với 2.200 doanh nghiệp, dự nợ đạt 14.105 tỷ đồng, chiếm 42,9% tổng dư nợ, trong đó, có 288 doanh nghiệp vay mới có tổng dư nợ đạt 1.780 tỷ đồng. Đối với gói hỗ trợ nhà ở xã hội, các Ngân hàng thương mại cam kết cho vay 408 khách hàng, với số tiền 150,6 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho vay 347 khách hàng với dư nợ trên 100 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 88 của HĐND tỉnh và Quyết định số 24 của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính xây dựng hướng dẫn cho vay các đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất từ ngân sách của tỉnh. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục hành chính giúp người nông dân tiếp cận nguồn vốn trong việc mua con giống mới...

Thời gian tới, để đưa vốn ngân hàng vào nền kinh tế, hỗ trợ tối đa các dự án phát triển sản xuất, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung vào một số giải pháp lớn như: Xây dựng kế hoạch chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 -2020; ưu tiên các lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là những sản phẩm nông nghiệp mà Việt Nam có thế mạnh; tiếp tục triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết số 02 và 61 của Chính phủ.

Theo: Phương Loan (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: