Thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN để thực hiện từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2)

09/09/2021

Các tin đã đưa ngày: