Công văn: V/v tiếp tục nghiên cứu đăng ký, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2019 để tuyển chọn đợt 1.

22/10/2018

Các tin đã đưa ngày: