Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 9 năm 2018
(Từ ngày: 26/02/2018 - Đến ngày: 04/03/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 26/02/2018
Thứ ba 27/02/2018
Thứ tư 28/02/2018
Thứ năm 01/03/2018
Thứ sáu 02/03/2018
Thứ bảy 03/03/2018
Chủ nhật 04/03/2018