Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 42 năm 2018
(Từ ngày: 15/10/2018 - Đến ngày: 21/10/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 15/10/2018
07h - 17hPhó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h - 17hDự họp BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh PhúcTrụ sở Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcPGĐ phụ trách Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)
07h - 17hPhó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
08h - 11hDự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh PhúcUBKT Tỉnh ủy Vĩnh PhúcPGĐ phụ trách Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)
Thứ ba 16/10/2018
07h - 17hPhó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h - 17hDự họp BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh PhúcTrụ sở Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcPGĐ phụ trách Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)
07h30 - 16h30Phó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
Thứ tư 17/10/2018
07h - 17hPhó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h - 17hDự họp BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh PhúcTrụ sở Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcPGĐ phụ trách Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)
07h30 - 16h30Phó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
Thứ năm 18/10/2018
07h - 17hPhó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h - 17hDự họp BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh PhúcTrụ sở Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcPGĐ phụ trách Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)
07h30 - 16h30Phó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
Thứ sáu 19/10/2018
07h - 17hPhó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h - 17hDự họp BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh PhúcTrụ sở Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcPGĐ phụ trách Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)
07h30 - 16h30Phó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
Thứ bảy 20/10/2018
07h - 17hPhó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h - 17hDự họp BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh PhúcTrụ sở Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcPGĐ phụ trách Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)
Chủ nhật 21/10/2018
07h - 17hPhó Giám đốc phụ trách và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h - 17hDự họp BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh PhúcTrụ sở Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcPGĐ phụ trách Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)