Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 39 năm 2021
(Từ ngày: 20/09/2021 - Đến ngày: 26/09/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 20/09/2021
Thứ ba 21/09/2021
Thứ tư 22/09/2021
00h - Dự và làm việc với các đơn vị về các nội dung liên quan đến Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Sở KH&ĐTSở KH&ĐTPGĐ Nguyễn Bình Khiêm, Phòng QLKHCNCS dự và làm việc
14h - 18hDự và làm việc với các đơn vị về các nội dung liên quan đến Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Phòng họp số 4, tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệSở KH&ĐTPGĐ Nguyễn Bình Khiêm, Phòng QLKHCNCS dự và làm việc
14h - 18hDự và làm việc với các đơn vị về các nội dung liên quan đến Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Phòng họp số 4, tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệSở KH&ĐTPGĐ Nguyễn Bình Khiêm, Phòng QLKHCNCS dự và làm việc
Thứ năm 23/09/2021
Thứ sáu 24/09/2021
Thứ bảy 25/09/2021
Chủ nhật 26/09/2021