Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2019
(Từ ngày: 24/06/2019 - Đến ngày: 30/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 24/06/2019
07h - 17hGiám đốc và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h30 - 09h30Họp giao ban tuần 26/2019Trụ sở, Sở KH&CNSở KH&CNGiám đốc, các PGĐ, Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, CVP dự họp
Thứ ba 25/06/2019
07h - 17hGiám đốc và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
13h30 - 17hDự Hội thảo về "Giải pháp phát triển và kết nối các sàn giao dịch công nghệ"Sở KH&CN thành phố Hải PhòngCục Thông tin KH&CN Quốc GiaPGĐ Bùi Hữu Hưng đi dự (Đ/c Nguyên chuẩn bị xe)
Thứ tư 26/06/2019
Thứ năm 27/06/2019
07h - 17hGiám đốc và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
Thứ sáu 28/06/2019
07h - 17hGiám đốc và Các Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
07h30 - 11h30Dự họp thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019Phòng họp số 1, Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh PhúcUBND tỉnhGiám đốc Phạm Quang Nguyên đi dự (Đ/c Kiên chuẩn bị xe)
Thứ bảy 29/06/2019
Chủ nhật 30/06/2019