Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2017
(Từ ngày: 16/10/2017 - Đến ngày: 22/10/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 16/10/2017
07h30 - 09h30Họp giao ban tuần 43Phòng họp số 2, tầng 4 -Sở KH&CNSở KH&CNGiám đốc, các PGĐ, trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị, CVP dự họp
07h30 - 16h30Giám đốc, Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
08h - Dự Hội nghị trực tuyến về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới"Phòng họp số 1- Trụ sở UBND tỉnhUBND tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ Nguyễn Kim Tuấn đi dự (Đ/c Tuyến chuẩn bị xe)
Thứ ba 17/10/2017
07h30 - 16h30Giám đốc, Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
Thứ tư 18/10/2017
07h30 - 16h30Giám đốc, Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
14h - 16h30Dự họp nghe Sở TN&MT báo cáo dự thảo Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcPhòng họp số 5, trụ sở UBND tỉnh Vĩnh PhúcUBND tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ Nguyễn Công Quang đi dự (Đ/c Toản chuẩn bị xe)
Thứ năm 19/10/2017
07h30 - 15h30Giám đốc, Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
Thứ sáu 20/10/2017
07h30 - 16h30Giám đốc, Phó giám đốc Sở làm việc theo chương trình tại cơ quan.Trụ sở, Sở KH&CN
Thứ bảy 21/10/2017
Chủ nhật 22/10/2017