Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2020
(Từ ngày: 25/05/2020 - Đến ngày: 31/05/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 25/05/2020
07h30 - 11h30Dự họp nghe phòng QLKHCNCS báo cáo dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án 844.Phòng họp số 4, tầng 4, Sở KH&CNSở KH&CNGiám đốc, các PGĐ, Thủ trưởng các phòng: QLCN&TTCN, QLKH, KHTC, CVP dự họp .
14h - 17hDự họp nghe Sở KH&ĐT báo cáo dự thảo Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030Phòng họp số 3, trụ sở UBND tỉnh Vĩnh PhúcUBND tỉnh Vĩnh PhúcGiám đốc Phạm Quang Nguyên đi dự
Thứ ba 26/05/2020
08h - 11h30Dự họp UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2020Phòng họp số 1, trụ sở UBND tỉnh Vĩnh PhúcUBND tỉnh Vĩnh PhúcGiám đốc Phạm Quang Nguyên đi dự
Thứ tư 27/05/2020
Thứ năm 28/05/2020
Thứ sáu 29/05/2020
Thứ bảy 30/05/2020
Chủ nhật 31/05/2020