Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 42 năm 2019
(Từ ngày: 14/10/2019 - Đến ngày: 20/10/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 14/10/2019
Thứ ba 15/10/2019
Thứ tư 16/10/2019
Thứ năm 17/10/2019
Thứ sáu 18/10/2019
Thứ bảy 19/10/2019
Chủ nhật 20/10/2019