Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 14 năm 2020
(Từ ngày: 30/03/2020 - Đến ngày: 05/04/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 30/03/2020
Thứ ba 31/03/2020
Thứ tư 01/04/2020
Thứ năm 02/04/2020
Thứ sáu 03/04/2020
Thứ bảy 04/04/2020
Chủ nhật 05/04/2020