Các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

28/01/2019

Danh sách các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018:

1. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (13/ĐTKHVP-2018)

2. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để xử lý cây thanh long ruột đỏ bằng biện pháp chiếu sáng và chăm sóc, tạo ra sản phẩm quả trái vụ nhằm tăng năng suất nâng cao hiệu quả kinh tế (04/ĐTKHVP-2018)

3. Nghiên cứu, thử nghiệm một số giống ớt thương phẩm nhập nội, hình thành chuỗi giá trị nhằm phát triển vùng nguyên liệu ớt phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện Tam Dương (37/ĐTKHVP-2018)

4. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (20/ĐTKHVP-2018)

5. Nghiên cứu đánh giá tình hình mắc bệnh ung thư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất các giải pháp phòng ngừa (27/ĐTKHVP-2018)

6. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng trình độ công nghệ sản xuất và giải pháp quản lý, phát triển công nghệ của các doanh nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (78/ĐTKHVP-2018)

7. Nghiên cứu giải pháp hình thành kỹ năng sống cho học sinh THCS tại thành phố Vĩnh Yên (10/ĐTKHVP-2018)

8. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm báo giấy và báo điện tử của báo Vĩnh Phúc nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, quảng bá du lịch Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập (14/ĐTKHVP - 2018)

9. Ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm EM pro1 từ giống gốc để xử lý môi trường trong chăn nuôi và bãi rác thải tập trung tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (69/ĐTKHVP - 2018)

10. Nghiên cứu, xây dựng quy trình trồng trọt sản xuất hữu cơ có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây dưa vàng, cây dưa chuột và cây cà chua (05/ĐTKHVP - 2018)

11. Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án hình sự ngoài phạt tù của Viện kiểm sát nhân dân ở Vĩnh Phúc hiện nay (21/ĐTKHVP-2018)

12. Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu lai Murrah tại Vĩnh Phúc (38/ĐTKHVP-2018)

13. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ hình xương toàn thân trên máy SPECT-CT ở một số bệnh ung thư thường gặp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (28/ĐTKHVP-2018)

14. Nghiên cứu công nghệ số hóa và xây dựng hệ thống Ebook (sách điện tử) về khoa học và công nghệ xuất bản lên Internet (34/ĐTKHVP-2018)

15. Nghiên cứu xây dựng WEBGIS thông tin dữ liệu bản đồ chất lượng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (02/ĐTKHVP-2018)

16. Nghiên cứu phát triển giống ổi đặc sản tại xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh vĩnh Phúc (06/ĐTKHVP-2018)

17. Nghiên cứu bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng Trống quân Đức Bác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (16/ĐTKHVP-2018)

18.  Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng làng năng suất xanh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (70/ĐTKHVP-2018)

19. Ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (30/ĐTKHVP-2018)

20. Giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (22/ĐTKHVP-2018)

21. Nghiên cứu sản xuất sơn nội thất kháng khuẩn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (56/ĐTKHVP-2018)

22. Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho đô thị tỉnh Vĩnh Phúc (ứng dụng cho thành phố Vĩnh Yên) (15/ĐTKHVP-2018)

23. Ứng dụng công nghệ sơn mới vào sản xuất đồ gỗ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (31/ĐTKHVP-2018)

24. Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (07/ĐTKHVP-2018)

25. Giải pháp vận động quần chúng đối với tín đồ đạo công giáo trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (24/ĐTKHVP-2018)

 

Các tin đã đưa ngày: