Các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc (2011 - 2015)

02/04/2014

1. Hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình trình diễn 2 giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn (PC6, P6 đột biến) tại một số vùng sinh thái của tỉnh phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Vĩnh Phúc

2.Thử nghiệm và sản xuất một số giống lúa nếp chất lượng cao phục vụ cho sản xuất hàng hóa của Tỉnh

3.Xây dựng mô hình trồng khoai lang giống mới có chất lượng cao cho tỉnh Vĩnh Phúc

4. Mô hình nuôi thử nghiệm sinh sản cá tầm tại địa bàn Tam Đảo

5. Ứng dụng quy trình nhân nhanh giống cây chuối tiêu hồng và một số giồng cây trồng mới bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

6. Nghiên cứu phát triển một số giống bưởi đặc sản, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng sản xuất hàng hóa

7.Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Vĩnh Phúc

8.Mô hình xử lý rác thải nông thôn vĩnh phúc bằng lò khí đốt tự nhiên NFI-05

9.Nghiên cứu sử dụng thức ăn sinh học tạo thành thịt sạch cung cấp cho nhân dân và xuất khẩu

10. Nhân giống một số cây  thuốc nam bằng hom trên địa bàn huyện Tam Đảo

11. Những giải pháp về quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay

12. Đánh giá khả năng thích nghi, năng suất, chất lượng tinh dịch và năng suất đời sau hai giống lợn đực cao sản của pháp maxter 16 và pi4

13. Mô hình thu gom và xử lý rác thải nông thôn Vĩnh Phúc

14. Những giải pháp về quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay

15. Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống sắn KM 98-7 được chọn lọc từ tổ hợp lai Ciat/Colombia tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

16. Nghiên cứu điều trị đau vùng thắt lưng hông do thoái hoá đốt sống bằng phương pháp quang châm

17. Nhân giống một số cây  thuốc nam bằng hom trên địa bàn huyện Tam Đảo

18. Nghiên cứu nguyên nhân 40,8% doanh nghiệp trên địa bàn  tỉnh Vĩnh Phúc ngừng hoạt động hoặc phá sản; đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh vĩnh phúc, giai đoạn 2015-2020.

19. Xây dựng mô hình và quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và làng nghề nông thôn Vĩnh Phúc

20. Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

21.Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý công tác đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh

22. Thực trạng và giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc

23. Ứng dụng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh biomix1 để xử lý phế thải nông nghiệp tại các huyện, thành, thị trên địa bàn Tỉnh

24. Mô hình giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh đối với người lao động trong quá trình phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc.

25. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Vĩnh Phúc

26. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

27. Xây dựng mô hình cà chua ghép trái vụ vụ đông năm 2011

28. Nhân rộng kết quả chọn lọc và thử nghiệm một số giống lúa thơm chất lượng cao đẩy mạnh phát triển thương hiệu gạo Long Trì

29. Xây dựng mô hình thực nghiệm trồng mía nguyên liệu trên đất gò đồi bạc màu huyện Sông Lô

30. Mô hình triển khai thực nghiệm giống lúa mới chất lượng cao hoa khôi 4 trên những vùng đất khác nhau của tỉnh Vĩnh Phúc

31. Thực trạng và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, Cao Lan (Sán Chay)  ở Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020

32. Xác định các yếu tố nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan B trong cộng đồng tại tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất biện pháp dự phòng và điều trị

33. Nghiên cứu thử nghiệm nuôi rắn hổ châu sinh sản

34. Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi túi mật bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại bệnh  viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

35. Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cá thính Lập Thạch" được cấp văn bằng bảo hộ số 149420 ngày 4/07/2010

36. Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến và nhu cầu đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ tại một số làng nghề và đề xuất giải pháp quản lý và phát triển làng nghề trên địa bàn Tỉnh hiện nay

37. Nghiên cứu giải pháp sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn rơm, rạ sau thu hoạch ở Vĩnh Phúc hiện nay

38.Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

39. Thực trạng và giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

40. Đánh giá việc thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi đối với địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn ở Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2012, đề xuất các giải pháp thực hiện các chính sách trong giai đoạn 2013-2020

41. Hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống lạc, đậu tương có năng suất cao và chất lượng tốt nhằm nâng cao giá trị canh tác

42. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

43. Hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống lạc, đậu tương có năng suất cao và chất lượng tốt, nhằm nâng cao giá trị canh tác

44. Thử nghiệm trồng rau su su trên đất đồi tại xã Tam Quan huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

45. Những giải pháp đấy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

46. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động  thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu công nghiệp

47. Mở rộng mô hình trồng cây dược liệu tại xã miền núi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

48. Nghiên cứu tác dụng của viên “khang thanh” trên bệnh nhân hội chứng chuyển hóa

49. Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng Thông Caribe (Pinus Caribea Morelet) nhằm cung cấp gỗ lớn và lấy nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

50. Thực trạng và giải pháp phát triển tạo nguồn cán bộ cấp xã

51. Thực trạng và giải pháp thực hiện công tác kiểm tra tài chính của Đảng ở Ủy ban Kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc

52. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu phân loại bản đồ khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

53. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối Các Cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc

54. Xây dựng mô hình thực nghiệm trồng mía nguyên liệu trên đất gò đồi bạc màu huyện Lập Thạch

55. Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất bưởi hàng hóa tại tỉnh Vĩnh Phúc

56. Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển loài cá Cóc Tam Đảo tại VQG Tam Đảo

57. Ứng dụng chế phẩm sinh học biomix1 xử lý chất thải nông nghiệp

58. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

59. Thực trạng và giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân phong trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

60. Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa cà chua ghép theo hướng VietGap 

61. Thử nghiệm nuôi trồng nấm Đông trùng Hạ thảo trên nền cơ chất tổng hợp

62. Xây dựng, bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Thanh Long ruột đỏ" của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

63. Xây dựng mô hình thực nghiệm trồng mía nguyên liệu trên đất gò đồi bạc màu huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

64. Biên soạn tài liệu giảng dạy chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính thực hiện tại Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

65. Giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

66. Vai trò của ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp  nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

67.Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra cho một số ngành học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

68. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ Văn phòng cấp ủy tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.

69. Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn áp dụng công nghệ "đệm lót sinh học bằng chế phẩm men Balasa-N01" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

70. Xây dựng mô hình trồng cây ba kích thương phẩm

71. Một số giải pháp phát huy vai trò của Chức sắc, Nhà tu hành Phật giáo trong các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

72. Đánh giá hiệu quả thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP) trong điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

73. Xây dựng quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên chuyên ngành mầm non tại trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

74. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi mới khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

75. Giải pháp nâng cao an ninh, an toàn mạng thông tin máy tính của các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

76.Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

77. Nghiên cứu giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020

78. Nghiên cứu ứng dụng mã số, mã vạch GS1 vào công tác quản lý hóa đơn thanh toán tiền nước và sản phẩm nước tinh khiết đóng chai, cụm đồng hồ đo nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

79. Thử nghiệm nhân giống và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo

    

80. Thực trạng sử dụng thuốc tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

81. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh

82. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị tinh hoàn ẩn ở trẻ em tại bệnh viện sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc

83. Nghiên cứu, đánh giá mô hình bệnh tật điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên trong những năm gần đây

84. Xây dựng mô hình ứng dụng vật liệu mới vào công tác xử lý môi trường bệnh viện và nông thôn

85. Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc

86. Đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

87. Nghiên cứu tác dụng của thuốc Tiêu gout thang trên bệnh nhân gout

88. Nghiên cứu thử nghiệm hai giống lúa mới năng suất, chất lượng cao VPR1, VPR2 trên các vùng đất khác nhau của tỉnh Vĩnh Phúc.

89. Tính toán tỷ lệ đóng góp của hoạt động KH&CN vào tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015, thông qua năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP).

90. Xây dựng mô hình trồng Cam không hạt (Cam V2) chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

91. Ứng dụng thụ tinh nhân tạo giống bò B.B.B với bò cái nền lai Zebu nhằm nâng cao chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

92. Nghiên cứu tác dụng của viên "Khang Thanh" trên bệnh nhân Hội chứng chuyển hóa.

93. Xây dựng mô hình thực nghiệm trồng Chanh tứ quý trên vùng đất đồi của huyện Lập Thạch.

94. Mở rộng mô hình sản xuất các giống lạc, đậu tương có năng suất cao, chất lượng tốt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

95. Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô trên địa bàn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc.

96.  Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thông Caribe nhằm cung cấp gỗ lớn và lấy nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

97. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

98. Mở rộng, phát triển cây dược liệu ba kích trên địa bàn huyện Tam Đảo

99. Bảo hộ và phát triển nhãn hiệu sản phẩm theo chuỗi sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

100. Ứng dụng chế phẩm sinh học biomix xử lý chất thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

101. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bằng các giống lợn mới để nâng cao năng suất, chất lượng thịt góp phần an toàn dịch bệnh giai đoạn 2013-2015

102. Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển cây dược liệu quý hiếm trà hoa vàng trên địa bàn huyện Tam Đảo

103. Xây dựng, bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm của cây ba kích và cây trà hoa vàng trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

104. Giải pháp nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

105. Giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu quốc hội và Đoàn Đại biểu quốc hội

106. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi khớp gối tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: