Kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc 2007 - 2009

20/05/2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV; Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và Đề án số 2097/ĐA-UB ngày 19 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và môi trường đến năm 2010. Trong những năm qua (2007-2009) đi đôi với việc củng cố tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ đã được đẩy mạnh. Nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có tính khả thi cao đã được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Để kịp thời cung cấp thông tin khoa học đến các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, cùng bạn đọc, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc biên tập và xuất bản cuốn Kỷ yếu các đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (2007-2009). Nhân dịp này Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc chân thành cảm ơn tới Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, các vụ, viện, trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học ở Trung ương, địa phương và lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, động viên và hợp tác nghiên cứu, tạo điều kiện để hoạt động khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc không ngừng phát triển.

Trong quá trình biên tập, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn hẹp về thời gian cũng như dung lượng trình bày vì vậy việc biên tập Kỷ yếu các đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (2007-2009) chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Với số lượng chọn lọc là 50 đề tài hy vọng rằng, Kỷ yếu sẽ đáp ứng yêu cầu thông tin, tạo điều kiện để bạn đọc tiếp cận công trình nghiên cứu được thuận lợi hơn.

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Các tin đã đưa ngày: